Menu

1.1.1. Az elektromos erőtér

Ha kél különböző elektromos töltésű tárgy (pl. golyó vagy- lemez) egymástól adott távolságban van, akkor köztük elektrosztatikus erőtér alakul ki. Azért beszélünk ez esetben elektrosztatikus erőtérről, mert a töltések és így az erőtér sem változik.

Az 1.2. ábrán egy kondenzátor elektródái láthatók, amelyeken ellenlétes előjelű töltések vannak.

Az elektródák között kialakult elektrosztatikus erőtér irányát és nagyságát elektromos erővonalak jellemzik. Az elektromos erőtér nagyságát az elektródák közötti feszültségkülönbség és távolság határozza meg, mégpedig egyenes arányban a feszültségkülönbséggel és fordított arányban a távolsággal. A homogén elektromos erőtér feszültségét hosszegységre vonatkoztatjuk, és elektromos térerőnek nevezzük. Ennek megtelelően az elektromos térerő egyenlő a feszültségeséssel az erővonalak mentén hosszegységenként. A térerőt volt/méterben (V/m) vagy abból levezetett kisebb egységekben (mV/m, mV/m) szokás megadni.

 

1.2. ábra. A kondenzátor elektromos erőtere

 

Példa: Két kondenzátorlemez egymástól 0,2 m távolságban van. Az elektródákon lévő feszültség 10 V. Az ebből számítható elektromos térerő:

Ha a kondenzátorlemezekre váltakozófeszültséget adunk, akkor az elektromos tér iránya és ereje a váltakozófeszültség ütemének megfelelően változik. A kondenzátorlemezek áttöltéséhez szükséges töltés mennyiség a kondenzátort és a generátort összekötő vezetékben váltakozó áram formájában mérhető.

 

Az elektromágneses erőtér
Tartalom
A mágneseserőtér