Menu

1.1.6. A térerősség

 

Az elektromágneses erőtér nagysága, vagyis a térerősség, azzal a feszültséggel határozható meg, amely a hullámhomlok síkjában az elektromos erőtér mentén egy hosszegységen mérhető. Mint hogy ilyenkor a feszültséget távolságra vonatkoztatjuk, az E térerősséget volt/méterben (V/m), illetve mV/m vagy μV/m-ben adjuk meg.

Szabad térben a térerősség a távolság arányával lineárisan csökken, miközben az energia a növekvő távolsággal mind nagyobb felületen oszlik el. Ezek szerint ha pl. egy sugárforrás a szabad térben 1 km távolságban E=1000μV/m térerőt hoz létre, akkor 10km távolságban a térerősség már csak 100μV/m, 100km távolságban 10μV/m és 1000km távolságban 1μV/m. Mivel a rádióhullámok földi terjedésekor a szabad tér ideáliskörülményei nincsenek biztosítva, a térerősség távolságfüggése gyakorlatilag nagyobb.

 

Síkhullámok
Tartalom
Az elektromágneses hullámok polarizációja