Menu

1.1.7. Az elektromágneses hullámok polarizációja

 

Az elektromágneses hullám polarizációját az elektromos komponensének iránya határozza meg. Két fő polarizációs módot különböztetünk meg: a lineáris és az elliptikus vagy kör alakú polarizációt.

Az elliptikus polarizáció esetében az elektromos komponens iránya körmozgást végez. A körforgás irányától függően beszélünk jobbra vagy balra forgó kör-polarizációról. A rövidhullámú tartományban az elliptikus, vagyis a kör alakú polarizációnak alig van jelentősége. Az igen nagy frekvenciák tartományában azonban fokozódó mértékben alkalmazzák, különösen az űrkutatás területén (pl. rádióasztronómia).

A lineáris polarizáció esetében az elektromos erővonalak egyenesen futnak és a földfelszínhez képest egy bizonyos irányt vesznek fel. A földfelszínhez felvett irányuktól függően megkülönböztetjük a horizontális, vagyis vízszintes polarizációt (az elektromos erővonalak a földfelszínnel párhuzamosak) és a vertikális, vagyis függőleges polarizációt (az elektromos erővonalak a földfelszínre merőlegesek).

Így pl. az 1.5. ábrán bemutatott hullámhomlok függőleges polarizációjú, minthogy az elektromos erővonalak merőlegesen futnak. Az elektromágneses hullámok polarizációja a vízszintes és a függőleges között bármilyen fokban előállítható, így pl. 45°-os dőlésben is. Ezt a lehetőséget azonban ritkán szokás alkalmazni. Az 1.6. ábrán egy félhullámú dipólus elektromos erőtere látható.

Az ionoszféra egyenlőtlenségei következtében a rövidhullámú tartományban igen gyakori a polarizáció-változás. Ennek következtében létrejövő fadding-jelenségeket polarizációs fadding-nek nevezzük. A terjedés útjában levő akadályok szintén polarizáció-módosuláshoz vezethetnek, és polarizációs faddingot okoznak.

 

1.6. ábra . Vízszintesen polarizált dipólus elektromos erőtere (két dimenzióban ábrázolt vízszintes polarizáció)

 

A vízszintesen felépített antennák általában vízszintesen polarizált hullámokat sugároznak ki, a függőlegesen elrendezett antennák pedig általában függőlegesen polarizált hullámokat. Bizonyos antennatípusoknál azonban a polarizáció az antenna irányából nem ismerhető fel azonnal (így pl. a résantennánál és a Quad-antennánál). Az elliptikus polarizáció meghatározásához szintén nincsenek egyszerű, általános érvényű szabályok.

 

A térerősség
Tartalom
Reflexió, refrakció és diffrakció