Menu

2.4.2.3. Az ultrarövid hullámok visszaverődése meteor-nyomvonalakról (meteorscatter)

 

A Föld a Nap körüli pályáján rendkívül nagyszámú, többnyire igen kicsiny porszerű meteorittal találkozik. A meteoritok igen nagy sebességgel (elérhetik a 72 km/s-ot is) hatolnak be az atmoszférába, miközben a súrlódási hő folytán 100. .. 200 km-es magasságban elgőzölögnek, elégnek. A meteoritoknak csupán egy kis része akkora, hogy elégéskor az atmoszférában látható fénynyomot hagynak (hullócsillag) és még sokkal ritkább az olyan méretű meteorit, amely eljut a Föld felszínéig, ahol maradéktalanul elég.

A meteoritok két csoportba oszthatók: az első csoportba azok sorolhatók, amelyek a világűrben mindenütt, viszonylag egyenletes eloszlásban találhatók. Ezek kitüntetett irány nélkül és különböző sebességgel mozognak. A második csoporthoz tartozó meteoritok pedig meghatározott pályákon, azonos irányokban és sebességekkel haladnak. Ezek a meteoráramok-vagy meteorit-záporok periodikusan keresztezik a Föld pályáját és végleges megsemmisülés előtt, pályájuk mentén az atmoszférában, ionizált csatornát létesítenek. Az ilyen ionizált csatorna rövid életű, mivel az igen kis nyomású magas atmoszférában hamar szétterjed és eloszlik. A kezdeti szakaszban azonban olyan nagy elektronsűrűség léphet fel, hogy az ultrarövid hullámok az ionizált csatornától visszaverődnek. Minél nagyobb méretű a rohanó meteorit, annál nagyobb és hosszabb élettartamú az általa létrehozott ionizált csatorna.

Összeköttetéseket a meteor-nyomvonalaktól visszavert hullámokkal a kanadai Janet-eljárás szerint gyakorlatilag is létesítenek. Ezen kívül a 2 m-es sávban dolgozó amatőrök is kiterjedten használják. Általában nem az első csoporthoz tartozó, szórványosan fellépő meteoritok, hanem a periodikusan jelentkező meteoritrajok nyomvonalait hasznosítják rádióösszeköttetésekhez. Minthogy az utóbbiak pályája és sebessége többnyire ismeretes, a Föld és a meteoritraj találkozásának időpontja kielégítő pontossággal előre számítható (2.9. ábra).

 

2.9. ábra. Meteorzápor és a Föld pályája

 

Mivel a meteoritpályák mentén keletkező reflektáló ionizált csatornák élettartama rövid, segítségükkel csak nagyon rövid ideig tartó összeköttetések létesíthetők. Csak ha állandóan újabb és újabb ionizált csatornák keletkeznek, pl. sűrű meteoritzápor idején, léphetnek fel néhány másodperctől legfeljebb 2 percig tartó átviteli szakaszok, időszakok. Ennél hosszabb, folyamatos összeköttetés ily módon rendkívül ritkán jön létre.

 

Szórthullám-terjedés (scatter)
Tartalom
Az ultrarövid hullámok visszaverődése az északi fénytől