Menu

2.4.2.5. Az ultrarövid hullámok reflexiója a sporadikus E-rétegtől

 

    Az ionoszférában az elektronsűrűség néha váratlanul megváltozik, pl. ionoszferikus szél esetén. Ilyenkor az ionoszféra alsó rétegeiben igen intenzív ionizációjú inhomogenitások léphetnek fel. Minthogy ezek a sporadikus (szórt) gócok elsősorban az E-rétegben, főleg ennek alsó szakaszában keletkeznek, ezt sporadikus E-rétegnek (Es réteg) nevezzük. E jelenség okát nem sikerült ez ideig egyértelműen tisztázni, azonban hatását jól ismerjük.

    Bizonyított tény, hogy az ultrarövid hullámú tartománynak főleg a 30...100 MHz közötti szakasza verődik vissza az Es rétegtől. A 2 m-es sávban is sikerült olyan összeköttetések létrehozása, amelyek az adott körülmények között igen nagy valószínűséggel az Es rétegen bekövetkezett reflexióval magyarázhatók. Minthogy a hullámok a 100...130 km magasságban reflektálódnak, kiszámítható, hogy a reflektált hullámok az adótól 900...2000 km távolságban térnek vissza a földfelszínre.

 

Az ultrarövid hullámok visszaverődése az északi fénytől
Tartalom
Az ultrarövid hullámok reflexiója a Hold és a mesterséges holdak felszínéről