Menu

2.4. Az ultrarövid hullámok terjedése

 

Az ultrarövid hullámú elektromágneses rezgések hullámhossza 10 és 1 m között van, ami 30...300 MHz-nek felel meg. Az ultrarövid hullámok (URH) német rövidítése: UKW (Ultrakurzwellen), angol rövidítése pedig VHF (Very High Frequencies). Ez utóbbi rövidítés az elterjedt nemzetközi megnevezés.

Az ultrarövid hullámok terjedése megközelíti a fényterjedési törvényszerűségeit. Ezért szokás kvázioptikai (fényhez hasonló) terjedésről beszélni, noha valójában ténylegesen kvázioptikai terjedésről csak a deci-, centi- és a milliméter-tartományban van szó.

 

 

Hullámterjedés a 10 m-es amatőrsávban

Tartalom

Az ultrarövid hullámok kvázioptikai terjedése