Menu

3.2.2. A félhullámú dipólus sugárzási tulajdonságai

 

A félhullámú dipólus térbeli sugárzási jelleggörbéje egy gyűrűszerű forgási test, amelynek tengelye maga az antenna (3.10. ábra). Az ábrázolt esetben az antenna tengelye vízszintes, ezért a dipólus vízszintesen polarizált. A jelleggörbe érzékeltetése céljából a 3.10. ábrabeli körgyűrűt a sugárzó síkjában függõlegesen elmetszettük: a vonalkázott  metszési felület a 3.8. ábrából már ismert vízszintes jelleggörbe. Jól látható, hogy a félhullámú dipólus fõ sugárzási iránya zavartalan erõtérben mindig merõleges az antennára. Ez a megállapítás akkor is helytálló, ha a sugárzási jelleggörbét más síkban vizsgáljuk: ha pl. a körgyűrűt az antenna keresztmetszetére merõleges irányból tekintjük,

 

3.10. ábra. Vízszintes félhullámú dipólus sugárzási jelleggörbéjének térbeli ábrázolása

(a körgyűrű függõleges síkban elmetszve)

 

és radiális irányban metsszük. Az így kapott jelleggörbe szabályos kör lesz, középpontjában az antenna metszete (3.11. ábra). Ez a metszet a térben szabadon felfüggesztett vízszintes dipólus függõleges jelleggörbéje. Ha a dipólust függõlegesen polarizáljuk, a 3.11. ábra jelentené a függõleges dipólus vízszintes jelleggörbéjét, míg a 3.10. ábrabeli kettõs görbe a függõleges jelleggörbét.

3.11. ábra . Vízszintes félhullámú dipólus függõleges síkbeli sugárzási jelleggörbéje (H sík, függõleges nyílásszög 360°)

 

A fent ismertetett, kissé bonyolultnak tűnõ meghatározások egyszerűsítése céljából az E síkbeli és H síkbeli jelleggörbe elnevezést szokták alkalmazni: az E sík az elektromos térerõvel párhuzamos sík, míg a H sík a mágneses erõtérrel párhuzamos. Mivel a lineárisan polarizált antennáknál az antenna hossztengelye az E elektromos erõtér irányában van, a 3.8. ábrához hasonló jelleggörbe mindig E síkbeli jelleggörbe lesz, függetlenül attól, hogy a dipólus vízszintes, függõleges vagy ferde síkban van polarizálva. Ugyanígy a 3.11. ábra értelemszerűen H síkbeli jelleggörbe lesz, minthogy a H a mágneses erõtér síkjára vonatkozik.

 

A sugárzási jelleggörbe
Tartalom
A környezet hatása a vízszintes antennák jelleggörbéjére