Menu

3.2.3. Az antennanyereség

 

Az antennanyereség egy összehasonlítási érték, viszonyszám a vizsgált és vonatkozási antenna kö­zött, feltételezve, hogy mindkét antenna ugyanazon elektromágneses erőtérben van, és a maximálisan elérhető teljesítményirányban áll. Az antennanyereség mértékét mutató szám általában a főnyaláb irányára vonatkozik.

Az antennanyereség egyszerű és logaritmikus viszonyszám formájában adható meg, azonban a vonatkozási antenna adatait és az alkalmazott nyereségdimenziót fel kell tüntetni.

 

A környezet hatása a függőleges antennák jelleggörbéjére
Tartalom
A nyereség meghatározása