Menu

5.1.3. Koaxiális kábelek

 

A koaxiális kábelek koncentrikus felépítésűek, ezért a Földhöz képest aszimmetrikusnak tekinthetők. Mint az 5.12. ábrán látható, a koaxiális kábelek belső vezetéke az ún. ér, koncentrikusan van a szigetelő dielektrikumba ágyazva, ezt a külső vezeték, az ún. köpeny veszi körül, majd a védőburkolat következik.

5.12. ábra. Koaxiális kábel:

(a) tömör szigetelésű kábel; (b) habosított dielektrikumú kábel

 

A belső ér többnyire tömör rézhuzal, néha többerű sodort vörösrézhuzal-köteg. A dielektrikum kis veszteségű nagyfrekvenciás szigetelőanyagból (pl. polietilén, polisztirol) készül. Ezen belül megkülönböztetünk tömör szigetelésű [5.12.(a) ábra]  és légzárványos, habosított dielektrikummal [5.12.(b) ábra] készített kábeleket.

A tömör dielektrikummal készített kábelek elsősorban alaktartóságukkal tűnnek ki, ezért elektromos tulajdonságaikat külső mechanikus behatásra csak kismértékben változtatják. A tömör szigetelőréteg következtében átütési szilárdságuk nagy, és az esetleg beszivárgó víz kevésbé rontja elektromos tulajdonságait.

A légzárványos dielektrikummal készült kábelek csillapítása különösen kicsi, azonban nedvesség ellen gondos tömítéssel kell megvédeni őket. Mint dielektrikum főleg a jó minőségű habosított műanyagok váltak be, amelyek egyesítik magukban a tömör és légzárványos szigetelés előnyeit.

5.13. ábra. Üreges koaxiális kábel

 

Úgyszólván kizárólag légszigeteléses koaxiális kábelnek tekinthető az 5.13. ábrán vázolt üreges  vagy helix kábel, amelynél a kábelért egy vékony  szigetelőzsinórból álló spirál veszi körül; ez biztosítja a kábelköpeny és az ér közötti térközt.  Az ilyen típusú kábelek rendkívül kis veszteségűek, azonban mechanikailag nagyon kényesek.

A kisebb átmérőjű koaxiális kábelek köpenye vékony vörösrézhuzal-fonalból készül: ez az ún. kábelharisnya. A vastagabb kábeleket rézszalaggal vonják be, míg nagyteljesítményű kábeleknél bordázott rézfóliát és egyéb különleges köpenymegoldásokat alkalmaznak.

A koaxiális kábel védelmét szolgálja a többnyire polivinil-kloridból (PVC) készült külső műanyag köpeny. Elsősorban a nedvességet tartja távol a kényes dielektrikumtól, azonban bizonyos fokú mechanikai védelmet is biztosít. Különleges célra, pl. talajba fektetendő kábeleket további acélhuzalköpennyel erősítik, amelyet egy második PVC köpeny véd a korrózió ellen.

Minthogy a manapság gyártott koaxiális kábelek szigetelőanyagának permittivitása szinte kivétel nélkül εr=2,3, gyakorlatilag kielégítő pontos­ságú eredményt kapunk, ha az 5.5. ábra diagram­jából leolvasott hullámellenállás értéket -dal megszorozzuk, vagyis a légszigeteléses  kábelre vonatkozó k rövidítési tényező ez esetben 0,66. A légzárványos kábelek esetében általában 0,8...0,9-del számolhatunk. Néha még találkoz­hatunk calit-gyöngy szigeteléses, régebbi gyártású koaxiális kábellel. Mivel a calit permittivitása  εr=6,5, ezért a diagramból leolvasott értékeket  -dal kell megszoroznunk.

Az ez idő szerint kapható koaxiális kábelek hul­lámellenállása többnyire 60Ω. Gyártanak azon­ban 50 és 75Ω-os kábeleket is.

 

Kéthuzalos tápvonalak

Tartalom

Nagyfrekvenciás tápvonalak csillapítása