Menu

5.1. Tápvonalak

 

Tápvonalaknak az a feladatuk, hogy a nagyfrekvenciás energiát lehetõleg veszteségmentesen továbbítsák anélkül, hogy saját maguk sugároznának.

Az antennatechnikában leginkább két párhuzamos vezetékbõl álló tápvonalat használnak, amelynek jellemzõ tulajdonságait elsõsorban a vezeték keresztmetszete, továbbá a vezetékek közötti dielektrikum (szigetelõ) jellege határozzák meg.

 

Antennák táplálása

Tartalom

A tápvonal hullámellenállása