Menu

5. Antennák táplálása

 

Maximális teljesítmény akkor vihetõ át, ha a generátor (adó végfokozata) impedanciáját a fogyasztó (antenna) impedanciájához illesztjük.

A teljesítményátvittel maximális hatásfoka csak úgy biztosítható, ha a fogyasztó a generátort, mint tisztán ohmos ellenállást terheli. Ez azt jelenti, hogy az antennaimpedancia nem tartalmazhat induktív és kapacitív meddõ tagot, ez az eset pedig csak akkor áll fenn, ha az antenna rezonanciafrekvenciája megegyezik az üzemi frekvenciájával.

Minthogy az antenna és az adó közé a legtöbb esetben energiatovábbító vezetéket (tápvonalat) kell iktatni, ezt úgy kell méretezni, hogy az antenna és az adó közötti rezonancia-, illetve illesztési viszonyokat ne zavarja meg.

Ez értelemszerûen érvényes vétel esetére is, amikor az antenna a generátor, és a vevõkészülék a fogyasztó.

 

 

Széles sávú dipólusok

Tartalom

Tápvonalak