Menu

6.7.1. A Boucherot-híd mint illesztőtag

Tekercsek és kondenzátorok Boucherot-hídszerű kombinációja ugyancsak alkalmazható impedancia-transzformátorként. A 6.21. ábrán elvi vázlata, továbbá gyakorlati kivitelének egyik variánsa lát ható.

 

6.21. ábra. Illesztés Boucherot-hid segítségével: (a) elvi vázlat; (b) gyakorlati kivitel

A kapcsolási elemek értékeinek kiszámítása igen egyszerű. Első lépésként meghatározandó ZT híd impedancia az alábbi összefüggés alapján:

Minthogy ZT=XL=XC, ezért ZT impedancia egyúttal a szükséges XL induktív ellenállás és XC kapacitív ellenállásokkal azonos. Ezután a 6.19. és 6.20. ábrabeli diagramok segítségével meghatározzuk XL ¼μH-ben és XC pF-ban kifejezett értékeit az üzemi frekvencián.

Példa. Egy a 20m-es amatőrsávra méretezett háromelemes Yagi-antenna Z1 talpponti ellenállása kb. 20Ω. A rendelkezésre álló szalagkábel Z2 hullámellenállása 240Ω. A hídimpedancia:

Mivel ZT-XL, =XC, a tekercsek induktív ellenállása XL=70Ω, hasonlóan a kondenzátorok kapacitív ellenállásához: XC=70Ω. A 6.19. ábrából leolvasható, hogy 20m-en XL, 70Ω induktív ellenállásának közelítően 0,8¼μH induktivitás felel meg, míg a 6.20. ábra alapján XC=70Ω-hoz tartozó kapacitás 170pF.

Illesztés koncentrált elemekkel

Tartalom

Seefried-féle impedanciatranszformátor