Menu

6.7.2. Seefried-féle impedanciatranszformátor

 

A Seefried féle impedanciatranszformátorban ugyancsak koncentrált elemeket találhatunk. Legfontosabb alkalmazási területe az aszimmetrikus antennarendszerek táplálásánál van, aszimmetrikus tápvonalakkal. A két azonos tekercsből és egy kondenzátorból álló elrendezés kapcsolási vázlata a 6.22. ábrán látható.

A transzformátor TT impedanciája a fent ismertetett összefüggés alapján számítható. A kapott ZT hídimpedancia egyúttal megfelel az XL induktív, illetve az XC kapacitív ellenállásnak. A ¼μH-ben kifejezett induktivitás, illetve pF-ban kifejezett kapacitás értékei - az üzemi frekvencia függvényében - a 6.19. és 6.20. ábrabeli diagramok alapján határozhatók meg.

 

6.22. ábra. Seefried-féle transzformátortag

 

A gyakorlati kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a tekercsek minél kisebb csatolásban legyenek egymással. A Seefried-impedanciatranszformációra konkrét példát a 19.4.1. pontban ismertetünk, a gyakorlati kivitelezésre ugyancsak a 19. fejezet 11. ábrája ad példát.

 

A Boucherot-híd mint illesztőtag

Tartalom

Ideiglenes illesztési megoldások