Menu

6.7. Illesztés koncentrált elemekkel

A 6.5. alfejezetben tárgyalt negyedhullámú  transzformátor elektromos hatása megfelelően  méretezett tekercsek és kondenzátorok segítségével is létrehozható. A 6.18. ábrán egy ilyen illesz tőkapcsolás vázlata látható.

 

6.18. ábra. Illesztés koncentrált elemekkel

Ha a sugárzó Zkim talpponti ellenállása kisebb, mint az alkalmazott szimmetrikus tápvonal Zbem hullámellenállása, a tekercsek XL induktív ellenállása az alábbi összefüggés segítségével számítható:

 

 

Példa. Legyen az antenna talpponti ellenállása Zkim=30Ω, a szalagkábel hullámellenállása pedig Zbem=300Ω; ekkor

 

 

vagyis a tekercsek induktív ellenállása az üzemi frekvencián 45Ω. A kondenzátor XC kapacitív ellenállása az alábbi képlet segítségével számítható:

 

 

A példa szerinti adatokkal

 

 

vagyis a kondenzátor kapacitív ellenállása az üzemi  frekvencián 100Ω.

A gyakorlati kivitelezéshez a tekercsek μH-ben kifejezett induktivitására, illetve a kondenzátor pF-ban kifejezett kapacitására van szükségünk.

Ehhez kiszámítandó az üzemi frekvencián fenti induktív ellenállásnak megfelelő induktivitás, illetve a kapacitív ellenállásnak megfelelő kapacitás. A 6.19. és a 6.20. ábrabeli diagramok segítségével ezek a számítások megtakaríthatók.

A példánknál maradva, a 6.19. ábra diagramja alapján az XL= 45Ω induktív ellenállás a 40 m-es sávban kereken 1 μH-nek felel meg, míg az XC=100Ω kapacitív ellenállás 40m-en egy kereken 225pF-os kondenzátornak felel meg. Az értékek meghatározását a 6.19. és 6.20. ábrákon szaggatott vonallal rajzoltuk be. A diagramokkal meghatározott induktivitások és kapacitások értékei a gyakorlat szempontjából elegendően pontosak. Sajnos az illesztés koncentrált elemekkel amatőr körökben még nem terjedt el eléggé, pedig előnyei, különösen a rövidhullámú tartományban jelentősek.

A könnyen elkészíthető, nagy jósági tényezőjű, kis helyet elfoglaló tekercsek és jó minőségű, kis veszteségi tényezőjű kondenzátorok kényelmesen helyezhetők el kis méretű vízálló műanyag dobozkában, amelyet közvetlenül a sugárzó bemenetére szerelhetünk. A kondenzátort célszerű változtatható kivitelben elkészíteni (kis légforgó, esetleg fix kondenzátor és párhuzamos légtrimmer), így utólagos finomhangolással könnyen állítható be minimális állóhullámarány.

6.19. ábra. Tekercs induktivitásának és XL induktív ellenállásnak frekvenciafüggés

 

6.20. ábra. Kondenzátor kapacitásának és XC kapacitiv ellenállásnak frekvenciafüggése

 

Az aszimmetrikus hangolócsonk

Tartalom

A Boucherot-híd mint illesztőtag