Menu

6.8. Ideiglenes illesztési megoldások

Az alábbiakban néhány olyan illesztési módszert ismertetünk, amelyeknek segítségével - ha félig-meddig csupán szükségmegoldásként is - a mérőeszközökkel nem rendelkező amatőrök is viszonylag jó illesztést érhetnek el, és kompenzálhatják antennájuk esetleges reaktanciás tagját.

Legegyszerűbb megoldás a tv-szalagkábelre szerelt kapacitív csúszka. A 6.23. ábrán látható, hogy lényegében vékony bádoglemezről van szó, amelyet úgy hajlítunk rá a lapos kábelre, hogy a végeik átfedik egymást, de nem érintkeznek egymással. A csúszka szélessége a 100...250MHz-es tartományban 2.-.4cm között van, míg a 30...100MHz-es tartományban 5...10 cm között.

 

6.23. ábra. Ideiglenes illesztés kapacitív csúszkával

A kapacitív csúszkát addig tologatjuk a szalag kábelen, amíg optimális vételt, illetőleg legkontrasztosabb tv-képet nem kapunk, ezután a csúszkát ebben a helyzetben rögzítjük.

Jó megoldás az is, amikor a kábelt a szükségesnél hosszabbra méretezzük, majd a vevő felőli végétől kb. cm-es, darabokat vágunk le addig, amíg optimális vételt el nem érünk.

6.24. ábra. Ideiglenes illesztőcsonk a vevő bemenetén

További megoldás vázlata a 6.24. ábrán látható; a tápvonal végére egy  pót" hangolócsonkot forrasztunk; a szalagkábeldarab valamivel hosszabb, mint λ/4 és a vége nyitott. Ezután egy zsilettpenge segítségével a két kábelért különböző pontokban rövidrezárjuk. Azokat a pontokat, amelyeknél optimális vételt értünk el, ráforrasztott huzaldarab bal véglegesen rövidrezárjuk.

Az említett vevőoldali korrekciós módszerek kivétel nélkül szükségmegoldások és az antenna talppontján elvégzendő, elektromosan kifogástalan illesztést nem pótolják. A tápvonalon fellépő állóhullámok a vevőoldali beavatkozással nem tüntethetők el, csupán az 5.3.2. pontban tárgyalt  módhoz hasonlóan hangolható a tápvonal.

Az impedanciatranszformáció szempontjából helyesen illesztett kéthuzalos tápvonalon helytelen telepítés következtében ugyancsak kialakulhatnak állóhullámok. Így pl. ha a tápvonal fémesen vezető tárgyakkal (pl. eresz) hosszabb szakaszon érintkezik, vagy csupán kis távolsága van tőle. Ennek hatására ugyanis a tápvonal hullámellenállása csökken, és állóhullámok alakulnak ki. Az ilyen elég gyakran előforduló-esetekben a fenti szükségmegoldások sokszor javítanak a helyzeten, a nélkül azonban, hogy a hiba tényleges okát kiküszöbölnék.

Seefried-féle impedanciatranszformátor

Tartalom

Szimmetrizáló transzformátorok