Menu

6. Illesztő és transzformáló egységek

 

Az illesztő, illetve transzformáló egységeket az antennák táplálásához csak akkor kell használni, ha a tápvonal illesztésére szükség van. Hangolt tápvonalak esetén maga a tápvonal végzi el a transzformálást.

Elektromos és mechanikai szempontból mindig a legjobb antenna-megoldás, amely külön illesztést nem tesz szükségessé. A transzformáló egységeknek az a hátrányos tulajdonságuk, hogy az antenna sávszélességét csökkentik. Ezért kell arra törekedni, hogy a sugárzó talpponti ellenállása a rendelkezésre álló tápvonal hullámellenállásával megegyezzen. Ez legkönnyebben az ultrarövid hullámú tartományban valósítható meg hurok dipólus használatával. A hurok-dipólus célszerű méretezésével gyakorlatilag bármilyen számításba jövő talpponti ellenállás megvalósítható (lásd a 4.1. alfejezetet). A rövidhullámú tartományban a hurok-dipólus mechanikai okokból csak nehezen vagy tökéletlenül valósítható meg.

Az illesztő és transzformáló elemek nemcsak az antennák talppontjánál használhatók, hanem a dipóluskombinációk tagjai között is összekötő elemként.

 

 

A hangolt tápvonal

Tartalom

A delta-illesztés