Menu

7.2. A Pawsey-féle szimmetrizáló tag

Különösen egyszerű kivitelű és a rövidhullámú tartományban is jól használható a 7.2. ábrán látható Pawsey-féle szimmetrizáló tag. Elkészítéséhez csupán egy hozzávetőleg λ/4 hosszúságú tetszőleges hullámellenállású koaxiális kábel szükséges.

 

7.2. ábra. A Pawsey-féle szimmetrizáló elem

Minthogy a kábelérre nincs szükségünk, beázás következtében tönkrement, más célra már használ hatatlan koaxiális kábel is alkalmas erre a célra.

Jelentősége csupán a kábel köpenyének van; átmérőjének meg kell egyeznie a tápvonalként használt koaxiális kábel köpenyátmérőjével. A λ/4 hosszúságú kábeldarab alsó végét rövidrezárjuk és a tápvonal köpenyéhez forrasztjuk. Felső végét  szintén rövidre zárva  a tápvonal belső erének és a sugárzónak csatlakozási pontjára kötjük. Az R térköz nem kritikus, általában 2...4 cm lehet.

A 7.3. ábra szerint a negyedhullámú kábeldarab azonos eredménnyel helyettesíthető egy ugyancsak λ/4 hosszúságú gömbanyag-rúddal vagy csővel. Az alkalmazott anyag külső átmérőjének természetesen ez esetben is meg kell egyeznie a tápvonal köpeny átmérőjével.

7.3. ábra. A Pawsey-féle tag mechanikai változata

A negyedhullámú záróüreg

Tartalom

Az EMI-hurok