Menu

7.3. Az EMI-hurok

A 7.4. ábrán vázolt ún. EMI-hurokban felismerhető a közönséges Pawsey-féle szimmetrizáló tag egyik változata: a különbség csupán a mechanikailag stabilabb kivitelben van (EMI = angol cég  neve).

7.4. ábra. Az EMI hurok

A tápvonalként használandó koaxiális kábel külső szigetelőburkolatát mintegy λ/4 hosszban eltávolítjuk, majd a bal oldali, meghajlított R1 jelzésű csőbe - amelynek vízszintes szakasza egy úttal az antenna egyik sugárzó fele - betoljuk. A tápvonal köpenye az R1 cső belső felével fémes érintkezésbe kerül, míg a belső ér sem a köpennyel, sem a csőfallal nem érintkezhet. A P pontban szigetelten kivezetjük és az Rz csőhöz (a másik sugárzófélhez) forrasztjuk. Az EMI-hurok talppontjában elhelyezett rövidzár-bilincset állíthatóra készítjük: segítségével az antenna-talppont meddő komponensei bizonyos határok között kompenzálhatók.

A Pawsey-féle szimmetrizáló tag

Tartalom

A szimmetrizáló csonk