Menu

7.6. A Balun-vonal

 

Ha két, azonos hosszúságú és kivitelű tápvonal szakaszt az egyik végükön párhuzamosan kötünk, és a másik végüket sorba kötjük, akkor - az előbbi fejezetben tárgyalt félhullámú szimmetrizáló taghoz hasonlóan - az impedanciatranszformációval egyidejűleg a szimmetrizálás is megoldható. Mint a 7.7. ábrán látható, az ilyen balun-vonal Z hullám ellenállása a párhuzamosan kötött végén Z/2 impedanciát fog adni és aszimmetrikus lesz. A vonal másik vége szimmetrikus lesz és lezárási impedanciája a balun-vonal hullámellenállásának kétszerese lesz (2.Z): az impedanciatranszformáció aránya tehát 1: 4 lesz.

 

7.7. ábra. Balun-vonal:

(a) szalagkábelből és (b) koaxiális kábelből

 

A két vonalszakasz hossza λ/4. A 7.7. ábrán koaxiális és tv-szalagkábelből készült balun-vonal vázlata látható. Ezek ésszerű alkalmazásával számos bonyolultnak tűnő illesztési feladat oldható meg könnyen és célszerűen.

 

A félhullámú szimmetrizáló elem

Tartalom

A felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetriatranszformátor