Menu

7.7.1. Felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetria- és impedanciatranszformátor

 

Ha két felcsévélt kéthuzalos tápvonaldarabot a balun-vonalhoz hasonlóan soros-párhuzamosan kötjük (lásd a 7.6. alfejezetet), akkor az elrendezés elektromosan is hasonlóan fog viselkedni: segítségével 4:1 arányú impedanciatranszformáció és szimmetrikus, aszimmetrikus, illetve aszimmetrikus-szimmetrikus átmenet érhető el. Emellett az ilyen balun-tekercs igen széles frekvenciatartományával és rendkívül csekély helyigényével tűnik ki (7.10. ábra). Méretezése a Balun-vonalhoz hasonló.

 

7.10. ábra. Felcsévélt balun-vonal mint illesztő és szimmetrizáló elem

 

A felcsévélt Z hullámellenállású tápvonal pár huzamosan kötött végén Z/2 impedanciájú aszimmetrikus bemenetet, sorosan kötött végén 2Z imedanciájú szimmetrikus kimenetet ad. Ezért egy ilyen balun-tekercs segítségével, pl. egy 240Ω-os hurokdipólus impedanciahelyesen illeszthető egy 60Ω-os koaxiális kábelhez (7.11. ábra). A balun tekercs készítéséhez használatos szalagkábel hullámellenállásának 120Ω-nak kell lennie (Z/2 = 60Ω és 2Z=240Ω).

 

7.11. ábra. Balun-tekercs alkalmazása

 

Alkalmas hullámellenállású szalagkábelből ily módon nehézség nélkül készíthető a rövidhullámú tartományban jól használható impedanciatranszformátor. Az ultrarövid és deciméteres tartományban működő antennákkal kapcsolatban azonban célszerűbb és végső fokon kedvezőbb a nagyiparilag előállított szimmetrizáló és impedanciatranszformátorok alkalmazása. Ezek a különféle kivitelben készülő transzformátorok részben az antennára, részben a tv-vevőre szerelhetők. Elvi kapcsolásuk a 7.11. ábrán látható; sávszélességük igen nagy: 40...800MHz. Az ebben a tartományban mérhető maximális hullámosság s=1,35, míg az átlagos csillapítás 0,15dB; általában a szabványos 240Ω talpponti ellenállású antenna és a 60Ω-os koaxiális kábel impedanciahelyes illesztésére szolgálnak.

A külföldi irodalomban az ilyen felcsévélt kéthuzalos tápvonal-transzformátorokat feltalálójukról Guanella-transzformátornak is szokás nevezni.

 

A felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetriatranszformátor

Tartalom

A koaxiális kettős fojtó, mint szimmetriatranszformátor