Menu

7.8. A koaxiális kettős fojtó, mint szimmetriatranszformátor

 

A technika mai állása mellett amatőrkörökben is egyre jobban terjed a koaxiális kábeles antennatáplálás, mert ennek a kábeltípusnak a telepítés és az időjárási viszontagságokkal szembeni ellenálló képessége szempontjából lényeges előnyei vannak. Az antenna táplálásának ez a módja ezen kívül a rádió- és tv-vételi zavarok vonatkozásában is maximális biztonságot jelent. A koaxiális kábelek aszimmetrikus felépítésűek, míg a legtöbb amatőr antenna szimmetrikus. Koaxiális kábellel szimmetrizáló transzformátor közbeiktatása nélkül táplált szimmetrikus antennarendszerek hátrányos tulajdonságairól, továbbá a kábelen fellépő köpenyhullámokról már történt említés. Ez utóbbiak különösen akkor válnak intenzívvé és energiafogyasztóvá, ha a tápvonal hossza véletlenül rezonanciában van az üzemi frekvenciával.

 

7.12. ábra. Kettős fojtó mint szimmetrizáló tag

Ha szimmetrikus egysávos antennát koaxiális kábellel akarunk célszerűen gerjeszteni, valamelyik - a korábbi fejezetben ismertetett - szimmetrizáló elemet iktatjuk közbe vagy pedig gamma-, illetve omega-elemmel egyidejűleg biztosítjuk az illesztést és szimmetrizálást (lásd a 6.3. és 6.4. alfejezetet).

Az említett eljárások a rövidhullámú tartományban használatos többsávos antennák esetében nem alkalmazhatók, mert a szokásos kivitelű szimmetrizáló elemek frekvencia függőek.

A jelentős veszteségeket okozó köpenyhullámok kiküszöbölésére szokás az antenna talppontja és a kábelköpeny közé fojtótekercset iktatni. A legegyszerűbb esetben ez úgy valósítható meg, hogy a tápvonal antenna felőli végét néhány menetszámú tekerccsé csévéljük fel. Ennek a megoldásnak azonban csekély a hatásfoka. Valamivel kedvezőbb, ha a kábel antenna felőli végét kb.120 mm átmérőjű, 10...12 menetes, térköz nélküli tekerccsé alakítjuk: ezzel a 10,13 és 20 m-es amatőrsávban veszteségek már észrevehető mértékben csökkennek, azonban ez is csak szükségmegoldás.

A többsávos rövidhullámú antennák hatásos és elektromosan is kedvező megoldású szimmetrizáló transzformátora a 7.12. ábrán látható koaxiális kettős fojtó.

Készítéséhez kb. 8m-rel hosszabb koaxiális kábelre van szükség, mint közvetlen csatlakozás esetében. A kábelt nem kell elvágni, mert annak antenna felőli vége közvetlenül a kettős fojtóba megy át; 10 menet (A) után kb. 3...5 cm hosszban eltávolítjuk a kábelköpenyt és a dielektrikumot. Ügyeljünk arra, hogy a kábelér ne sérüljön meg! Ide csatlakozik - a részletrajznak megfelelően - a két sugárzó fél. Ezután - azonos menet irányban - további 10 menet következik (B), majd a kábelvéget rövidrezárva a belső eret a kábelköpennyel összeforrasztva a tápvonal köpenyéhez forrasztjuk. A forrasztási pontot úgy kell megválasztani, hogy a B tekercs vége - a csatlakozási pont és az A tekercs kezdete - csatlakozási pont távolságok azonosak legyenek.

Az elrendezés széles sávú és a három nagyobb frekvenciájú rövidhullámú amatőrsávban jól használható; segítségével a köpenyhullámok gyakorlatilag teljesen kiküszöbölhetők. A tápvonal-veszteség maximum 0,5dB-lel nő meg, ez azonban az antenna hatásfokának növekedése miatt jelentéktelen.

 

Felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetria- és impedanciatranszformátor

Tartalom

Tápvonalak csatlakoztatása adók végfokozatához