Menu

7. Szimmetrizáló transzformátorok

 

Az ultrarövid hullámú antennák általában, a rövidhullámú sugárzók pedig többségükben szimmetrikus felépítések. Ha ezt a szimmetriát az antennarendszer csak egyetlen pontján is meg zavarjuk, sugárzási veszteség lép fel. A szalagkábelek, az árnyékolt kéthuzalos tápvonalak, a házi készítés "macskalétrák" szimmetrikus felépítések, ezért elsősorban szimmetrikus antennák táplálására használatosak.

Sokszor azonban célszerbb az aszimmetrikus felépítés koaxiális kábel, mert - mint az 5.1.3. pontban láttuk - ezeknek számos előnyük van.

Ha szimmetrikus antennát koaxiális kábellel táplálunk, a tápvonal aszimmetrikusan fogja terhelni az antennát még akkor is, ha az antenna talpponti ellenállása és a kábel hullámellenállása azonos. Ennek következtében a kábel köpenyében kiegyenlítődési áramok, ún. köpenyáramok lépnek fel, amelyek sugárzási veszteséget hoznak létre. Az egyenlőtlen gerjesztés következtében az antenna sugárzási jelleggörbéje is deformálódik: az antenna  bandzsít".

A kábel által kisugárzott hullámok és az antenna sugárzásának interferenciájából további, előre nem látható irányító és kioltási effektusok jöhetnek létre.

A koaxiális kábel nyújtotta előnyökről, azonban a szimmetrikus antennák táplálásakor sem kell lemondanunk, ugyanis alkalmas eszközök segítségével a kábel antenna felőli végződése földszimmetrikussá tehető. Az erre alkalmas elrendezéseket szimmetrizáló tagok, illetve szimmetrizáló transzformátorok gyjtőnéven ismertetjük.

 

Ideiglenes illesztési megoldások

Tartalom

A negyedhullámú záróüreg