Menu

8.1.1.2. Koaxiális kábelek csatlakoztatása ultrarövid hullámú végfokozatokhoz

 

Koaxiális kábellel táplált ultrarövid hullámú antennákat részben eltérő megoldások segítségével csatlakoztatjuk az adóvégfokozatokhoz. A 8.5. ábrán néhány példa látható.

A 8.5.(a) ábra szerinti kapcsolás a legelterjedtebb megoldás. Ez lényegében megegyezik a 8.3. ábrabeli kapcsolással és egyfázisú, valamint ellen ütemű végfokozatoknál egyaránt használható. Mint a 8.5.(b) ábrán látható, az ellenütemű kivi telnél a csatolókör egy C1 kondenzátorral van pár huzamosan kötve; ezzel ésCS kondenzátorral az  esetleges maradék reaktancia kompenzálható.

Az ultrarövid hullámú tartományban (145MHz) a végfokozat anódkapacitása a rezgőköri kapacitás jelentős hányadát képviselheti. Ezért a 8.5.(a) ábra szerinti megoldást alkalmazva egyes esetekben az anódköri rezgőkör megkívánt L/C viszonya már nem biztosítható. Ilyenkor a kis körjóság miatt nem lehet elég szoros csatolást elérni. Ellen ütemű végfokozatoknál a probléma ritkábban jelentkezik, ugyanis ez esetben az anódkapacitások a rezgőkörrel sorba vannak kötve, míg az egyfázisú fokozatoknál párhuzamosan.

Lényegesen jobb körjóság és ezzel kedvezőbb ki csatolás érhető el a 8.6. ábra szerinti megoldással. Első pillantásra soros kapcsolásnak tűnik, azonban valójában egy olyan párhuzamos rezgőkörről van szó, amelynél a rezgőköri kapacitást képviselő anódköri kapacitás, a CT és CA soros kapcsolásban vannak; ilyenformán kis eredő kapacitást kapunk, és ennek megfelelően a körjóság is nagy lesz.

 

8.5. ábra. Koaxiális kábel csatlakoztatása ultrarövid hullámú végfokozathoz:

(a) szokásos kapcsolás: (d) javított változat ellenütemű végfokozatokhoz

 

A koaxiális kábel impedanciahelyes illesztése a CT és CA kondenzátorok, mint kapacitív feszültség osztók segítségével oldható meg: a két kondenzátor kapacitásainak viszonyát helyesen megválasztva a koaxiális kábel impedanciája a végfokozat ki meneti impedanciához illeszthető. Ezt az állapotot akkor értük el, amikor az anódáram abszolút maximumát éri el. Mivel CA és CT a rezgőköri kapacitás részei, CA minden változtatásakor CT segítségével a kört ismét utána kell hangolni.

 

 

8.6. ábra. Koaxiális kábel csatlakoztatása kapacitív osztón át

 

 

Collins-szűrők méretezése

Tartalom

Szimmetrikus illesztett tápvonalak csatlakoztatása