Menu

8.1.2. Szimmetrikus illesztett tápvonalak csatlakoztatása

 

Szimmetrikus tápvonalak csatlakoztatásakor gyakorlatilag közömbös, hogy 240...300Ω-os tv-kábelről vagy 400...600Ω hullámellenállású, egyszerű kéthuzalos tápvonalról van szó: az ilyen tápvonalakat legegyszerűbben induktíve lehetne a végfokozat rezgőköréhez csatlakoztatni, azonban a viszonylag nagy, 240...600Ω-os hullámellenállás miatt a csatolókör menetszáma megközelíti a rezgőköri tekercs menetszámának nagyságrendjét (mintegy felét is elérheti). Ennek következtében a csatolótekercsben indukált feszültség - és a kicsatolható energia is - kicsi lesz. Ezenkívül néha a nagy méretű csatolótekercsek elhelyezése is problémát jelenthet.

Ez a hátrány könnyen kiküszöbölhető, ha a táp vonalat egy hangolt körrel zárjuk le és ezt hurokcsatoló-vezetékkel (Link-vezetékkel) csatoljuk a végfokozathoz. A 8.7. ábrán egyfázisú és ellen ütemű végfokozathoz alkalmazható megoldásokat mutatunk be.

Hangolásuk úgy megy végbe, hogy a hurokcsatoló-vezeték csatolóköreit (a Link-tekercseket) először csak lazán csatoljuk a kimeneti és a hangoló körhöz, majd CT segítségével rezonanciára hangolunk (anódáram-minimum). Ezután a hangoló kör két - a középponthoz szimmetrikusan elhelyezkedő - megcsapolására kötjük a tápvonalat, majd CA segítségével a hangolókört is rezonanciába hozzuk (anódáram-maximum). Ilyenkor az anódköri rezgőkör elhangolódik, ezért utána kell hangolni. Ezután a csatolás mértékét kis lépésekben változtatjuk, miközben az anódkört és hangolókört mindig utánahangoljuk. Az optimális beállítás arról ismerhető fel, hogy CA Változtatása kor az anódköri rezgőkör nem hangolódik el és az anódáram a rezonanciabeállítási helyzet körül szimmetrikusan, csökken; ekkor az anódköri terhelés kizárólag ohmos jellegű.

 

8.7. ábra. SIllesztett kéthuzalos táp vonal csatlakoztatásának javított változata egyfázisú végfokozatnál (a)

és ellenütemű végfokozatnál (b)

 

8.8. ábra. Tetszőlegesen illesztett szimmetrikus tápvonal csatlakoztatása

 

Ha ezt az állapotot nem sikerül előidézni, a hangolóköri megcsapolások helyét változtatva, az egész folyamatot addig ismételjük, amíg célt nem érünk.

A hurokcsatoló-vezeték hossza nem kritikus és tv-kábelből, koaxiális kábelből, sőt egyszerű sodrott hálózati vezetékből is készülhet. A 8.8. ábrán koaxiális kábellel megoldott, a már ismertetett  módszer tovább javított változatát mutatjuk be: a csatolótekercsek is hangolható kivitelben készülnek: Az adóvégfokozat csatolókörének hangoló elemei L2-C2 a 8.3. ábrán ismertetett csatoló körhöz hasonlóan méretezhetők.

Az L3 induktivitás μH-ben az alábbiak szerint számítható

 

ahol ZK az L2 és L3 tekercseket összekötő koaxiális kábel hullámellenállása Ω-ban és f az üzemi frekvencia MHz-ben.

    Példa:  f =14MHz; ZK=60Ω

 

A C3 kapacitás úgy méretezendő, hogy az L3 induktivitással az üzemi frekvencián rezonanciában legyen. Az L4 C4 hangolókörű elemek hozzávetőleg megegyeznek az anódköri L1-C1 elemekkel. A szimmetrikus tápvonal L4 tekercsbeli csatlakozási pontjai a tápvonal hullámellenállásától függnek, és kísérletileg kell meghatározni helyüket. A behangolás legkönnyebben reflektométerrel végezhető el: a koaxiális kábelt valamelyik csatolótekercsnél megszakítjuk, a reflektométert beiktatjuk, ezután az L4 megcsapolási pontjait, valamint a C4 és a C3 kondenzátorok értékeit változtatva igyekszünk s=1 hullámossági tényezőt elérni. Ezt követően C2 segítségével a végfokozat optimális terhelését állítjuk be.

A hangolt tápvonalak következőkben ismertetendő csatolókörei szintén alkalmasak illesztett szimmetrikus tápvonalak illesztésére.

 

 

Koaxiális kábelek csatlakoztatása ultrarövid hullámú végfokozatokhoz

Tartalom

Hangolt tápvonalak csatlakoztatása végfokozatokhoz