Menu

8.3. Összefoglalás

 

Az adóvégfokozat és a tápvonal közötti illesztésre általában sajnos kevesebb figyelmet szokás szentelni, mint az antenna és a tápvonal illesztésére. Ez pedig hiba, mert mindkét beállítás egyformán fontos. A helytelenül beállított teljesítménykicsatolás a hatásfokot csökkenti, az anód-disszipációt növeli és veszélyezteti a végerősítőcső épségét.

A tápvonal és az adóvégfokozat illesztésének fent ismertetett módozatai  amely felsorolás messzemenően nem tart igényt a teljességre  a kezdő amatőrt megzavarhatják. Ezért a legkedvezőbb illesztési módozat kiválasztásának megkönnyítése céljából összefoglalóan megállapítható

a) A legegyszerűbb és a legkevésbé anyagigényes illesztést a koaxiális kábel igényli. Az illesztőkörök közül különösen a 8.3. ábra szerinti ajánlható.

b) Ha szimmetrikus, kéthuzalos tápvonalat kell illesztenünk, a 8.3. ábra szerinti  alapkapcsolást" kiegészítjük a 8.8. ábrán bemutatott kapcsolással ; ha ezt a 8.7. és a 8.11. ábrabeli kapcsolásokkal összevetjük, a közös alapelv könnyedén felismerhető. A 8.8. ábra szerinti kapcsolás hangolt tápvonalak illesztésére is alkalmas, amennyiben ezek feszültség-csatolásosak. Áramcsatolás esetében még 2CS soros kondenzátort kell a hangoló körbe iktatni (lásd a 8.11. ábrát).

Fentiek alapján a 8.8. ábrabeli megoldás tényleg alapkapcsolásnak tekinthető, amelynek segítségével úgyszólván valamennyi illesztési probléma megoldható, ha az L4 C4 hangolókört helyesen méretezzük. Ezenkívül annak az egyre terjedő általános törekvésnek is megfelel, amely szerint a korszerű amatőr adóberendezések kimenetét koaxiális csatlakoztatásra képezik ki.

Az illesztés optimális voltát folyamatosan ellenőrizhetjük állóhullámarány-mérő segítségével. Ezeket a többnyire koaxiális kivitelű, egyszerű kis segédeszközöket minden amatőr házilag is elkészítheti (lásd a 31.2. alfejezetet). A 8.8. ábra koaxiális hurokcsatoló-vezetékébe a reflektométer könnyedén beiktatható. Segítségével illesztett tápvonalak optimális illesztése könnyen elvégezhető és üzem közben folyamatosan ellenőrizhető.

 

 

Hangolt tápvonalak csatlakoztatása végfokozatokhoz

Tartalom

Rövidhullámú antennák