Menu

10.1.1. Az Y-antenna

 

Az Y-antenna illesztett tápvonal segítségével gerjesztett félhullámú dipólus. A tápvonal csatlakoztatása a 6.1. alfejezetben már tárgyalt delta illesztő tag segítségével oldható meg. A sugárzó hossza minden esetben λ/2, szorozva a röviditési tényezővel. Geometriai méreteit - akárcsak valamennyi, a rövidhullámú tartományban dolgozó félhullámú antennáét - a következő képlet segítségével számíthatjuk:

 

ahol l m-ben és f kHz-ben helyettesítendő be.

A delta-illesztés két, a sugárzó középpontjában szimmetrikusan elhelyezkedő csatlakozási pontja közötti X távolság (10.1. ábra) az alábbiak szerint számítható:

 

és az illesztőtag D hossza:

 

ahol X és D m-ben, f pedig kHz-ben helyettesítendő be.

 

10.1. ábra. Y-antenna

 

A hangolatlan tápvonal hullámellenállása 600Ω és legegyszerűbben az 5.4. ábra alapján méretezhető. Az egyes huzalok átmérője 2mm, a huzal térköz 150mm. Az Y-antenna - mint klasszikus félhullámú sugárzó - jelleggörbéje a 3.10. ábrán látható.

 

Egysávos antennák

Tartalom

Sodort tápvonalú félhullámú dipólus