Menu

10.1.4. A hurok-dipólus

 

Az ultrarövid hullámú tartományban közkedvelt hurok-dipólus, mint rövidhullámú antenna is eredményesen használható. Valamivel szélesebb sávú, mint az egyszerű dipólus. Egyik legkedvezőbb tulajdonsága, hogy talpponti ellenállása 240Ω, ezért a kereskedelemben könnyen hozzáférhető tv-szalagkábelhez közvetlenül csatlakoztatható. Egyéb tulajdonságai megegyeznek az egyszerű dipólus tulajdonságaival.

Hurok-dipólus kizárólag egysávos üzemben használható; rövidítési tényezője k=0,95, vagyis valamivel hosszabb, mint az egyszerű dipólus (10.4. ábra).

 

10.4. ábra. A hurok-dipólus, mint rövidhullámú antenna

 

A két párhuzamos huzalsugárzó közötti D térköz a különböző amatőrsávokban az alábbiak szerint alakul:

-         3,5 MHz-nél 20cm;

-         7 MHz-nél 15cm;

-         14 MHz-nél 10cm;

-         21 MHz-nél 8cm és

-         28 MHz-nél 5cm.

Rövidhullámú hurok-dipólust készíthetünk tv szalagkábelből is a 10.5. ábra alapján. Ilyenkor azonban figyelembe kell venni, hogy a sugárzó két párhuzamos huzala között kábelszigetelés van. Ugyanis, ha a hurok-dipólust két párhuzamosan kapcsolt, félhullámú vonalszakasznak tekintjük, a szigetelőanyag permittivitása (dielektromos tényezője) nem befolyásolja a k rövidítési tényezőt; értéke változatlanul 0,95. De az ilyen hurok-dipólust két sorbakapcsolt, rövidrezárt negyedhullámú szakasznak is tekinthetjük [10.5(b) ábra],amikor is a két huzal közötti szigetelőanyag permittivitása már nem hagyható figyelmen kívül. A szalagkábel rövidítési tényezője ekkor 0,82. Ezek szerint, ha a sugárzó geometriai hossza 0,95•λ/2, akkor a sugárzó rezonanciában lesz ugyan, de mivel a negyedhullámú szakaszok túl hosszúak, induktív reaktanciát is fog tartalmazni a talpponti ellenállás. Amennyiben pedig a rövidítési tényezőt 0,82-dal vesszük figyelembe, az antenna nem lesz rezonanciában, és talppontjában ugyancsak jelentkezik reaktancia. A látszólag ellentmondásos, kettős követelmény legegyszerűbb megoldását a 10.5.(a) ábra szemlélteti: a sugárzó geometriai hosszát 0,95•λ/2-re méretezzük, de a rövidzárakat 0,82•λ/2 távolságra létesítjük.

 

10.5. ábra. Tv-szalagkábelből készült hurok-dipólus

 

Szalagkábelből készült antennákat kis súlyuk és hajlékonyságuk miatt szívesen alkalmazzák hordozható berendezésekhez. A szigetelőanyag ként szolgáló műanyag (rendszerint polietilén) meleg forrasztópáka segítségével könnyen és tartósan alakítható, hegeszthető; ezért a sugárzó és a tápvonal mechanikai rögzítése egymáshoz nem okoz különösebb gondot.

 

 

Koaxiális kábellel táplált dipólus

Tartalom

Többsávos félhullámú sugárzók