Menu

10.2.1.1. Többsávos Zeppelin-antenna

 

Egy, a fenti meggondolások alapján méretezett többsávos Zeppelin-antennát mutatunk be a 10.7. ábrán. Ez az antenna a 80, 40, 20 és 15m-es sávban áramcsatolással, míg a 10m-es sávban feszültségcsatolással működik. Készíthető 20,42m hosszúságú huzalból is, ilyenkor azonban a 80m es sávban Zeppelin-táplálás nem alkalmazható.

 

10.7. ábra. Többsávos Zeppelin-antenna

 

Szükségmegoldásként ilyenkor a tápvonal adó felöli vége rövidrezárható és Collins-szűrővel csatolható az adó-végfokozatához. Ilyenformán a sugárzó még a 80m-es sávban is mint egyszerű L-antenna üzemeltethető.

Ha egy végtáplálású antennát csak egy sávban óhajtunk üzemeltetni, akkor célszerű a sugárzó végét rövidrezárt negyedhullámú vonalszakasszal lezárni, és illesztett kéthuzalos tápvonallal táplálni (10.8. ábra).

Az illesztő vonalszakasz működésére és méretezésére a 6.6. alfejezetben mondottak érvényesek. Tetszőleges hosszúságú illesztett tápvonalként a kereskedelmi tv-szalagkábelt vagy a saját készítésű kéthuzalos tápvonalat használhatjuk.

 

10.8. ábra. Illesztett kéthuzalos tápvonallal gerjesztett végtáplálású sugárzó

 

 

 

Zeppelin-antenna

Tartalom

A kettős Zeppelin (doublet)