Menu

10.2.1.2. A kettős Zeppelin (doublet)

 

A középpontjában szimmetrikusan táplált sugárzó irányjelleggörbéje közelíti meg leginkább az ideális alakot. Az ilyen, hangolt tápvonallal középpontjában táplált antenna kettős Zeppelinnek is nevezhető, de a nemzetközi irodalomban általában doublet néven emlegetik. A doublet több sávos üzemre is alkalmas (10.9. ábra).

 

10.9. ábra. Hangolt tápvonallal központban gerjesztett többsávos antenna (kettős Zeppelin)

 

A kettős Zeppelin-antennáknál szintén könnyen alakulnak ki a földhöz képest azonos fázisú zavaró hullámok, ha a tápvonal és a hozzá csatolt sugárzófél az üzemi hullámhossz felének egész számú többszöröse. Célszerű tehát a tápvonalat rezonanciába hozni. A 10.1. táblázatban kikísérletezett kettős Zeppelin-antenna méreteket közlünk, olyan tápvonalhosszal, amelynél azonos fázisú zavaró hullámok nem lépnek fel.

A tápvonal lehangolása és csatlakoztatása az adóvégfokozathoz a 8.2. alfejezetben ismertetett elrendezések segítségével oldható meg.

 

10.1. táblázat. Többsávos kettős Zeppelin-antennák kipróbált méretei

 

Sugárzó

teljes

hossza

Hangolt

tápvonal

hossza

Amatőrsáv

Kicsatolás módja

m

m

m

41,15

12,80

80

feszültségcsatolás

40

feszültségcsatolás

20

feszültségcsatolás

15

feszültségcsatolás

10

áramcsatolás

41,15

23,60

   

80

feszültségcsatolás

40

feszültségcsatolás

20

feszültségcsatolás

15

feszültségcsatolás

10

feszültségcsatolás

20,42

12,95

   

80

áramcsatolás

40

feszültségcsatolás

20

feszültségcsatolás

15

feszültségcsatolás

10

feszültségcsatolás

20,42

19,95

   

80

feszültségcsatolás

40

áramcsatolás

20

feszültségcsatolás

15

áramcsatolás

10

feszültségcsatolás

 

Ha a kettős Zeppelin-antennát kizárólag egysávos üzemben használjuk, akkor a 6.6. alfejezetben ismertetett negyedhullámú illesztőelemmel tetszőleges hosszúságú hangolatlan tápvonalon keresztül is táplálhatjuk. Ha a teljes sugárzóhossz legalább 1λ hosszúságú vagy λ egész számú többszöröse (feszültségmaximum a táplálási pontban), rövidrezárt negyedhullámú illesztőelemet alkalmazhatunk; ha a sugárzóhossz λ/2, vagy annak páratlan számú többszöröse, nyitott negyedhullámú illesztőtag kerülhet alkalmazásra.

 

 

Többsávos Zeppelin-antenna

Tartalom

A Windom-antenna