Menu

10.2.1. Zeppelin-antenna

 

A klasszikus Zeppelin-antenna - amelyet néha röviden csak Zepp néven találhatunk az irodalomban - olyan egyszerű félhullámú sugárzó, amelyet egyik végén (áramcsomópontban) hangolt kéthuzalos tápvonal segítségével szokás táplálni (10.6. ábra). A tápvonal egyik huzalját a sugárzóhoz kötik, míg a másikat szigetelten szabadon hagyják.

 

10.6. ábra. Zeppelin-antenna

 

Ha a tápvonal hossza a λ/4 páros számú több szöröse (2•λ/4, 4•λ/4, 6•λ/4 stb.), akkor a táp vonal elején és végén azonos áram-, illetve feszültségviszonyok alakulnak ki. Ha pedig a tápvonal λ/4, 3λ/4, 5λ/4 stb., vagyis λ/4 páratlan számú többszöröse, akkor a tápvonal elején fordított áram- és feszültségviszonyok lépnek fel, mint a végén. Amennyiben tehát a tápvonal hossza, pl. 2λ/4, a sugárzó végén és a tápvonal felső végén feszültségmaximum van. Ilyenkor feszültségcsatolásról beszélünk. Ha azonban a tápvonal hossza, pl. 7λ/4, a sugárzó végén a feszültségmaximum megmarad, de a talppontnál feszültségminimum (illetve árammaximum) alakul ki. Ez esetben áramcsatolásról beszélünk.

Egy 80m-es sávra méretezett félhullámú Zeppelin egyúttal többsávos antennaként is használható: a 40m-es sávban egészhullámú üzemben fog mqködni, míg a 20, 15 és 10m-es sávban 2λ, 3λ és 4λ hosszúságú Zeppelin-táplálású huzalantennaként fogható fel. Ha a tápvonal hossza kb. 40m, vagyis a 80m-es üzemben mintegy 2•λ/4 hosszúságú, akkor minden sávban feszültségcsatolással dolgozhatunk. Ha a tápvonal hossza csupán 20m (vagyis 80m-es sávban λ/4), akkor 3,5MHz-en áramcsatolás, a többi sávban feszültségcsatolás alkalmazható.

A hangolt tápvonal csatlakoztatásához az adó végfokozatokhoz célszerű megfelelő antennacsatolót használni, amiről már az 5.3.2. pontban beszéltünk. Alkalmas antennacsatolókat a 8.2. alfejezetben ismertettünk.

A tápvonal hosszát nem célszerű pontosan λ/4 re vagy annak egész számú többszörösére méretezni, mert ilyenkor a földhöz viszonyítva azonos fázisú hullámok alakulhatnak ki, és a tápvonal fokozott mértékben sugároz. A 12.5 és 14m közötti hosszúságú tápvonalak használatakor az említett zavaró jelenségek alig lépnek fel, és egy jó  antennacsatoló segítségével az antenna minden sávon rezonanciára hangolható.

 

 

Többsávos félhullámú sugárzók

Tartalom

Többsávos Zeppelin-antenna