Menu

10.2.3. Szimmetrikus táplálású többsávos Windom-antennák

 

A Windom-antennák egyhuzalos tápvonalának hullámellenállása elméletileg 600Ω. A gyakorlatban azonban a tápvonal hullámellenállását és a csatlakozási pontban a talpponti impedanciát messzemenően befolyásolják az antenna környezete és a földfelszín feletti magassága. Ha az FD 4 Windom adataiból indulunk ki, amelynél a koaxiális kábelhez történő optimális illesztés céljából egy 6:1 arányú impedancia-transzformációt alkalmaz, a szokásos antennamagasságok esetében a talpponti impedancia tényleges értéke hozzávetőleg 300...400 Ω-nak adódik. Ennek megfelelően a többsávos Windom-antenna elvileg egy 400Ω-os tápvonallal is táplálható lenne elfogadható illesztési hiba mellett. Az ilyen szalagkábel megfelelő szimmetriaviszonyokat biztosít, az egy huzalos tápvonallal szemben teljes hossza mentén meghatározott hullámellenállása van, ezért sugárzása viszonylag kicsiny. Ennek megfelelően a szalagkábellel táplált többsávos Windom-antenna BCI és TVI vonatkozásában lényegesen kedvezőbben viselkedik, mint az egyhuzallal. táplált Windom-antenna.

A 10.16.(a) ábrán tetszőleges hosszúságú tv-szalagkábellel táplált háromsávos Windom-antenna  látható. Az antenna a közölt méretekkel a 40m-es sávon, mint félhullámú sugárzó működik, a 20m-es sávon pedig teljeshullámú antennaként, és mind két sávon a tápvonal segítségével helyesen van illesztve. Ha a tápvonalon némi hullámosságot elfogadunk, az antennát még a 10 m-es sávban is jól lehet használni. Ennél az üzemmódnál azonban a tápvonal végére a 10.16.(b) ábra szerint egy Collins-szűrő javasolható. A Collins-szűrő segítségével az antennát a 80 m-es sávban is használhatjuk. Ehhez a szalagkábel végét rövidre kell zárni, és a Collins-szűrőt aszimmetrikus üzemmódban használni. Az antenna ebben az esetben, mint függőleges sugárzó működik, a tetején lezáró csúcskapacitással.

 

10.16. ábra. Szimmetrikusan táplált többsávos Windom-antenna

(a) háromsávantenna; (b) négysávantenna

 

A 10.16.(b) ábrán egy tv-szalagkábellel táplált többsávos antenna vázlata látható, amely a 10, 20, 40 és 80m-es sávban Windom-antennaként működik. E kompromisszumos megoldásnál is a tápvonalon kisebb-nagyobb hullámosság elkerülhetetlenül jelentkezni fog. Ennek következtében az antennát okvetlenül szimmetrikus Collins szűrő segítségével kell az adó-végfokozathoz csat lakoztatni. Ez ugyan nem szünteti meg az állóhullámokat, azonban a rendszert rezonanciába hozza, és az adóvégfokozat felé tisztán rezisztív terhelésként jelentkezik. A táplálásnak ez a módja szintén átmenet az illesztett és a hangolt tápvonal között.

 

 

Többsávos Windom-antenna

Tartalom

Koaxiális táplálású illesztett háromsávos antenna