Menu

10.2.4. Koaxiális táplálású illesztett háromsávos antenna

 

Ha az antennatelepítés körülményei lehetővé teszik, hogy az antenna betáplálási pontját sávváltás céljából könnyen hozzáférhetővé tegyük, akkor a 10, 20 és 40m-es sávra rendkívül egyszerű, kis helyigényű háromsávos antenna készíthető. Minthogy a 10.17. ábrán bemutatott antenna tetszőleges hosszúságú koaxiális kábellel mindhárom  sávon igen jól illeszthető, a sávváltás körülményességéért kárpótol.

 

10.17. ábra. Koaxiális kábellel táplált, szimmetrikus háromsávos antenna

 

A 40 m-es sávban az antenna egy közönséges félhullámú dipólus, amelynek szárhossza 10,10 - 10,10m. A koaxiális kábelt a 40m-es betáplálási ponthoz csatlakoztatjuk (AA), ahol a talpponti impedancia kereken 60Ω. Az AA ponthoz csatlakozó 5,20m hosszú, nyitott kéthuzalos tápvonal szakasz az antenna rezonanciájára és sugárzási  jelleggörbéjére a 40 m-es üzemmódban gyakorlatilag kihatással nincs.

Ha az antennát a 20 m-es sávban kívánjuk használni, a koaxiális kábelt a nyitott kéthuzalos tápvonalszakasz alsó végére, CC pontba csatlakoztatjuk. Ennél az üzemmódnál a két sugárzó fél szimmetrikus teljeshullámú dipólus, amelynek talpponti impedanciája tudvalevően nagy (feszültségmaximum). Az 5,20m hosszú kéthuzalos táp vonalszakasz a 20m-es üzemmódnál negyedhullámú transzformátorként működik (lásd a 6.5. alfejezetet), amely az impedanciát CC pontban kb. 60Ω-ra transzformálja le. A kéthuzalos tápvonalszakasz hullámellenállása 500...600Ω; a huzalátmérő 1,5mm, míg a huzalok közötti térköz 70mm lehet (lásd az 5.4. ábrát).

A 10 m-es sávban a sugárzón négy fő hullám alakul ki, az AA pontban áramminimum van. Ha a koaxiális kábelt a 10.17. ábra szerint BB pontban csatlakoztatjuk, a kéthuzalos tápvonalszakasz a  10m-es sávban, mint negyedhullámú transzformátor működik; a nyitott tápvonalszakasz BB CC pontig terjedő használatlan része semmilyen hátránnyal nem jár.

A BB és CC csatlakozási pontok optimális helyzetének meghatározásához és jelöléséhez az antennát az alábbiak szerint hangoljuk be: elsőnek a 10 m-es sávhoz a koaxiális kábelt a kéthuzalos tápvonalnak kb. középpontja táján csatlakoztatjuk, majd a csatlakozási pontok óvatos változtatásával álóhullámarány-minimumot keresünk. Állóhullám-indikátorként a koaxiális kábelbe iktatott reflektométer szolgál. Hasonlóképpen keressük meg a 20 m-es sáv optimális csatlakozási pontját, amikor is a koaxiális kábel csatlakozásának helye a CC pont környezetében lesz. Az optimum általában valamivel feljebb van, mint a táp vonalszakasz vége.

Minthogy a szimmetrikus antennarendszer és az aszimmetrikus koaxiális kábel között szimmetrizáló tag nem kerül alkalmazásra, ezért a koaxiális kábelen könnyen alakulhatnak ki köpenyhullámok és az ezzel járó rádió- és televízió-vételi zavarok. Ilyen esetben sokszor segíthetünk a bajon, ha a koaxiális kábel hosszát egy vagy két méterrel csökkentjük vagy növeljük.

 

 

Szimmetrikus táplálású többsávos Windom-antennák

Tartalom

Illesztett többsávos dipólus