Menu

10.2.5. Illesztett többsávos dipólus

 

Az ismertetett többsávos Windom-antennák esetében azt a pontot keressük meg, ahol az antenna impedanciája több sávon is közel egyforma. Ha most a sugárzót ebben a pontban kettévágjuk, és azonos hullámellenállású kéthuzalos tápvonal lal tápláljuk, a sugárzási impedancia valamennyi sávon közelítően egyforma lesz.

Ez az elv alkalmazható a nyitott negyedhullámú hangolócsonknál is. A legkisebb üzemi frekvenciára méretezett félhullámú dipólus talppontjához egy nyitott negyedhullámú hangolócsonkot csat lakoztatunk (10.18. ábra). Ha a dipólus 80m-en rezonáns, akkor a 40, 20 és a 10 m-es felharmonikusokon is közel rezonanciában lesz. A nyitott negyedhullámú hangolócsonk ugyanakkor 40m-en félhullámú vonalszakaszt képvisel, 20m-en teljes hullámút és a 10 m-es sávban 2λ-ás vonalszakaszt. Ezen a nyitott hangolócsonkon lesz egy olyan pont, ahol minden említett sávon közel 300Ω-os impedancia mérhető (lásd a 6.6. alfejezetet). Ha ide egy 300Ω hullámellenállású tápvonalat csatlakoztatunk, akkor az antennát mindegyik sávban közel impedanciahelyesen táplálhatjuk. Elméleti számítások és gyakorlati tapasztalatok alapján ez a pont a hangolócsonknak a sugárzótól mért felső harmada táján van.

 

10.18. ábra. Az illesztett többsávos dipólus

 

A hangolócsonk és a tápvonal készíthető tv szalagkábelből. Ilyenkor a szalagkábel rövidítési tényezőjét figyelembe kell venni; a szokásos kivitelű tv-kábeleknél k=0,8-del számolhatunk, vagy is a hangolócsonk tényleges hossza s=0,8 • λ/4.

A 10.18. ábrán feltüntetett adatokkal elkészített  antennán a 80 m-es sáv elején (3,5MHz) s=1,8 állóhullámarányt mértek; ez a sáv felső végén s=4 értékig növekedett. A 40m-es sávban az illesztés igen jónak mondható, mert s<1,5, míg 14 és 14,2MHz között is s<2 mérhető. A sugárzó meglepően még 15m-es sávban is jól működött: az állóhullámarány az egész sávban nem haladta meg az s=2,5 értéket. A 10m-es sávban 29MHz körül kifejezett rezonancia volt tapasztalható, ahol s=1,2 volt. Ez az érték a sáv felső végén már csak s=2,5 volt, és a sáv elején s=3-ra romlott.

Illesztett tápvonallal táplált többsávos antennák általában mindig kompromisszumos meg oldást képviselnek, azonban úgy tűnik, hogy ez az antenna egy igen kedvező kompromisszumot képez.

 

 

Koaxiális táplálású illesztett háromsávos antenna

Tartalom

Koaxiális kábellel táplált többsávos antenna