Menu

10.2.7. G5RV többsávos antenna

 

A 10.20. ábrán egy olyan közkedvelt, kis hely igényű és könnyen elkészíthető többsávos antennát mutatunk be, amely G5RV többsávos antenna néven vált ismeretessé. Bár illesztés szempontjából valamivel kedvezőbb, mint a hangolócsonkos dipólus, túlzott reményeket nem szabad hozzáfűzni: kompromisszumos megoldás lévén a normál dipólussal szemben legfeljebb a 10 és 15m-es sávban várható némi nyereség.

 

10.20. ábra. G5RV többsávos antennája

 

A 10.20. ábrán a G5RV antenna pontos méreteit is feltüntettük. A 12,9 m hosszú kéthuzalos  tápvonalszakasz tulajdonképpen egy - a 10 m-es  sávra vonatkoztatott - 5/4λ szakasz (5/4 λ rövidítési tényező). A tápvonalszakasz hullámellen állása nem túl kritikus, értéke 300 és 400Ω között lehet. Ha 240Ω-os tv-szalagkábelből készítjük, valamivel nagyobb lesz a veszteség; a rövidítési tényezőt természetesen itt is figyelembe kell venni: az 5/4λ a 10 m-es sávban 13,15 m-nek felel meg. Ha a szokásos 0,8-es rövidítési tényezővel számolunk, akkor a tápvonalszakasz tényleges hossza:

 

13,15 • 0,8=10,52 m.

 

A sugárzók hossza a 10 m-es sávban 6• λ/2; ennek megfelelően a betápláláson - a sugárzó közepén - feszültségmaximum fog kialakulni, vagyis a bemenet nagy impedanciájú lesz. Az λ-ás táp vonalszakasz - mint λ/4 páratlan számú többszöröse - impedanciafordító transzformációs tag: a nagy impedanciájú bemenetet kis impedanciára transzformálja és viszont. Így tehát a tápvonalszakasz alsó végén feszültségminimumot (kis impedanciát) kapunk, ezért egy 60Ω-os koaxiális kábellel közel impedanciahelyesen csatlakozhatunk.

A 15m-es sávban a sugárzó hossza bő, 2λ lesz, míg az illesztő tápvonalszakasz hossza - 15m-re vonatkoztatva - valamivel hosszabb lesz, mint 3/4λ. Ennek ellenére elfogadható illesztés érhető el. 20m-en a két félsugárzó együttes hossza 1,5λ, ezért a betáplálási pont kis impedanciájú lesz. A tápvonalszakasz ugyanakkor λ/2-nél hosszabb, ezért a koaxiális kábel illesztése nem lesz kifogástalan: az antenna 20m-es sávban nem működik jól, mert a tápvonalon kialakuló állóhullámok jelentős veszteséget okoznak.

Még kedvezőtlenebbek lesznek a viszonyok a 40 m-es sávban, ahol a sugárzó dipólusnak túl hosszú, egészhullámú sugárzónak pedig túl rövid. Így tehát a tápvonalszakasz mintegy meghosszabbított része lesz a sugárzónak; az ilyenformán kikényszerített rezonancia következtében a G5RV-antenna a 40 m-es sávban csupán szükség antenna szerepét töltheti be.

Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a 80 m-es sávban is: az antenna csak a tápvonalszakasszal együtt hangolható ki, és a jelentős mértékű illesztetlenség következtében a koaxiális kábelben nagy lesz a veszteség. Az antennát - valamennyi kompromisszumos megoldáshoz hasonlóan - feltétlenül  π-szűrő segítségével kell az adóhoz csatlakoztatni. Kedvező helyen telepítve a 10 és 15m-es sávban elfogadható teljesítményt nyújt, azonban a kisebb frekvenciájú sávokban csak szükségmegoldás marad.

A G5RV-antennát sokszor szokták úgy beállítani, hogy a 15 és a 20m-es sávban adjon optimális eredményeket, míg az optimális illesztésre a 10m-es sávban kisebb súlyt helyeznek; különösen áll ez a napfolt-tevékenység-minimum időszakában. DM2DGO ennek megfelelően úgy módosította a G5RV-antennát, hogy az eredetileg 12,90m hosszúságú kéthuzalos szakaszt (lásd a 10.20. ábrát) 9,60 m-re csökkentette. A rövidítési tényező figyelembevételével ez a hosszúság a 20m es sávban λ/2-nek, a 15m-es sávban 3/4λ-nak felel meg. Ebben a megoldásban a G5RV-antenna a 15m-es és a 20m-es sávban jól illeszthető a koaxiális kábelhez - igaz, hogy a 10 m-es sávbeli üzemmód rovására.

 

Koaxiális kábellel táplált többsávos antenna

Tartalom

A W3DZZ többsávos antenna