Menu

10.3.1. A kétsávos T-antenna

 

A 10.24. ábrán bemutatott T-antenna rendkívül kis helyigényű, ennek ellenére a 80 és 40m-es sávban teljes értékű, jó hatásfokú sugárzónak tekinthető.

Az antenna 80m-en mint függőlegesen polarizált λ/4 hosszúságú kéthuzalos sugárzó működik. Működése a 10.25. ábra kapcsán értelmezhető. A 10.25.(a) ábrán függőleges hurokdipólus fele látható; a 10.25.(b) ábrán ugyanez a sugárzó látható, csupán a felső része (az ábrán látható nyíl irányában) benyomott állapotban van. Az ilyen formán keletkező T alakú antennaképződmény a betáplált nagyfrekvenciás energia legnagyobb hányadát a függőleges szakaszáról sugározza le, míg a vízszintes szakasz inkább lezáró tetőkapacitás szerepét tölti be. A sugárzót kiegészítő második negyedhullámú szakasz tükörképes elrendezésben, a földben képzelendő el (Marconi-antenna). Ezért az ilyen típusú antenna jó működésének elenged hetetlen feltétele a kifogástalan földelés.

 

10.24. ábra. Kétsávos T-antenna

 

A kifogástalan földelés szerepéről és elkészítéséről a későbbiekben a függőleges polarizációjú rövid hullámú antennák tárgyalásakor lesz részletesebben szó (lásd a 19.1. alfejezetet).

A 40m-es üzemben a sugárzó függőleges szakaszának hossza pontosan λ/4 lesz; így tehát negyedhullámú transzformátornak tekinthető, amely a kis impedanciájú tápvonalat (koaxiális kábel) az antenna vízszintes szakaszán levő nagy impedanciájú betáplálási pontjához impedanciahelyesen illeszti.

Az antenna vízszintes szakaszának hossza L=10,65m, kivitelét illetően hurok-dipólushoz hasonlítható. A két vezető közötti térköz nem kritikus, mindkét szakasznál 300...500Ω hullám ellenállásúra méretezhető az 5.4. ábra alapján. A függőleges szakasz hossza ugyancsak V=10,65m lehet, ha kéthuzalos, légszigeteléses kivitelben készül. Itt alkalmazhatjuk a bevált  létra" meg oldást, azonban kedvezőbb a kereskedelemben kapható 240Ω-os tv-szalagkábel alkalmazása.

 

10.25. ábra. T-antenna a 80 m-es sávon:

(a) függőleges λ/4-sugárzó; (b) a függőleges méret csökkentése a λ/4 rezonancia megtartása mellett

 

Ez esetben a tápvonal rövidítési tényezőjét is figyelembe véve, Z mérete az alábbiak szerint alakul:

 

.

 

Az antenna magassága így mintegy 2m-re csökken, ami adott esetekben kedvező lehet.

Minthogy az antenna a 80m-es sávban, mint függőlegesen polarizált negyedhullámú sugárzó működik, lényeges, hogy alsó része lehetőleg függőlegesen helyezkedjék el. Alsó vége lehetőleg a talajszintig érjen, hogy földelése közvetlenül, káros hurokképződés nélkül legyen megoldható. Ugyanitt csatlakoztatjuk az antenna másik szárát a 60Ω-os koaxiális kábel eréhez; ennek hossza tetszőleges lehet és akár a talajszinten is telepíthető.

Mivel az antenna a tápvonalon át közvetlenül földelve van, külön villámvédelemről ez esetben gondoskodni nem kell.

 

Kis helyigényű antennák

Tartalom

Rövidített dipólus a 80 és 40m-es sávhoz