Menu

10.3.2. Rövidített dipólus a 80 és 40m-es sávhoz

 

A 80 m-es félhullámú dipólus készítése méretei miatt sokszor nehézségekbe ütközik. Ilyenkor a sugárzó hosszát hosszabbító tekercsekkel meg felelő mértékben csökkenthetjük.

A tekercsek elhelyezése rendkívül kritikus: minél közelebb kerül a sugárzón kialakuló áram csomóponthoz, annál fokozottabb mértékben fejt ki rövidítő hatást. A sugárzón a tekercs helyzetét változtatva található egy - és csak egy - olyan pont, ahol a tekercs olyan hatást vált ki, hogy a sugárzó két harmonikus frekvencián lesz rezonáns. A jelenséget egy kellemetlen mellékhatás kíséri: az antenna annál keskenyebb sávban fog kielégítően működni, minél rövidebb a teljes sugárzó. Ez azt jelenti, hogy egy 80/40m-re méretezett antenna a 40m-es sávot teljes egészében át fogja, mert ez esetben a sugárzó hossza közelítően félhullám; ugyanakkor a 80m-es sávban a sáv szélesség legfeljebb 80kHz lesz, mivel itt a sugárzó már lényegesen rövidebb, mint λ/2.

Minden hosszabbító tekercs segítségével geometriailag csökkentett méretű antennánál három független változó van: a sugárzó hossza, a hosszabbító tekercs induktivitása és geometriai helyzete. Gyakorlati tapasztalatok alapján egy megfelelően csökkentett méretű a 40 és 80 m-es sávban egyaránt jól működő dipólushoz legjobban a 120μH induktivitású tekercsek váltak be. A 10.26. ábrán egy, a 80m-es sáv távíró részére méretezett antennát mutatunk be, amely ugyanakkor az egész 40m-es sávban is működtethető. Ennek a kétsávos antennának teljes hossza 26m. Minthogy félhullámú dipólusról van szó, talpponti impedanciája 60Ω.

 

10.26. ábra. 80/40 m-es kétsávos rövid dipólus

 

A két hosszabbító tekercs induktivitása 120μH; ilyen tekercs könnyen készíthető úgy, hogy egy közel 26 m átmérőjű műanyag csőre 1 mm-es lakk-szigetelésű rézhuzalból 200 menetet csévélünk fel szorosan; tekercstestnek a 3/4 collos vastag falú, vízvezeték célokra szolgáló PVC-cső vált be jól. Az elkészített tekercset mechanikai rögzítés és az időjárás viszontagságai elleni védelem céljából több réteg jó minőségű védőlakkal (pl. benzolban oldott polisztirol) kell ellátni.

Ha az antenna rezonanciáját a 80 m-es sáv felső végére (fónia-tartomány) akarjuk eltolni, akkor az L2 méreteket kb. 1,25m-re kell csökkenteni.

Hasonló típusú, azonban enyhén lejtő száraival még egyszerűbben telepíthető, csökkentett méretű dipólus vázlata látható a 10.27. ábrán. A középső tartóoszlop magassága 7m és a két szélsőé csupán 1,5m. A figyelmes olvasónak fel fog tűnni, hogy a  sugárzó két szára a középnél fémes érintkezésben vagy egymással és a koaxiális kábelhez delta-illesztőtagon át csatlakozik (lásd a 6.1. alfejezetet).

A 80 m-es sávban az antenna rezonanciája a fónia-tartományba (kb. 3700kHz) esik. A két hosszabbító tekercs adatai megegyeznek a 10.26. ábrabeliekével. Minthogy az antenna viszonylag alacsony felfüggesztése következtében a talaj hatása már nem hanyagolható el, telepítés után célszerű a tényleges rezonanciapontokat grid dip mérővel ellenőrizni.

Mindkét antenna az adóvégfokozathoz aszimmetrikus Collins-szűrővel csatlakoztatható legkedvezőbben (lásd a 8.1.1. pontot).

A középső tartóoszlop további hasznosításaként - és nem utolsósorban jobb kitámasztása céljából - a 80/40 m-es antennára merőlegesen egy, a 20 m-es sávra méretezett félhullámú sugárzót is szerelhetünk. A merőleges elhelyezést első sorban mechanikai szempontok teszik indokolttá, elektromos szempontból a két sugárzó által bezárt szög hegyesszög is lehet. A 20m-es dipólus két szárának hossza 5,04m; szükség esetén még 15 és 10m-es dipólusokat is szerelhetünk a tartóoszlopra, továbbá függőleges sugárzó hordozására is használható. Ez az utóbbi megoldás a rövidebb sávok esetében feltétlenül jobb hatásfokot biztosít.

 

A kétsávos T-antenna

Tartalom

A huzalpiramis