Menu

10.4.1. A teljeshullámú V-dipólus

 

A derékszögben megtört egyszerű vízszintes huzalantenna [10.31.(b3) ábra] teljeshullámú szögdipólusnak tekinthető. Vízszintes sugárzási jelleggörbéje közelítően kör alakú, emellett többsávos antennaként is használható. Ez az antennatípus  amatőrkörökben még nem tudott elterjedni, noha  jó családból" származik. Az URH- és tv-adástechnikában használatos U-antennák, négyzetes sugárzók, illetve ezek korszerű változatainak rokona.

A 10.32. ábrán kivitelezési vázlata és a méretezéséhez szükséges adatok láthatók. A két hossz k•λ/2, ahol a k a rövidítési tényező.

 

10.32. ábra. Körsugárzó teljeshullámú V-dipólus

 

Ha a derékszögű teljeshullámú szögdipólust a 40 m-es sávra méretezzük, akkor a 80 m-es sávban mint félhullámú V-dipólus fog működni. Ez esetben a sugárzási jelleggörbe a [10.31.(a3)] ábrabeli alakot fogja ölteni, vagyis kifejezett körsugárzásról már nem beszélhetünk, azonban az egyenes dipólusok jellegzetes sugárzásminimumai sem lépnek fel. Ugyanakkor az antenna a 20, 15 és 10m-es DX-sávokban is használható: itt már a V-antennákra jellemző kifejezett irányító hatás érvényesül; a fő sugárzási nyaláb a szögfelező vonalában mindkét irányba alakul ki.

Többsávos üzemeltetés esetén hangolt tápvonalat kell használni, míg kizárólag egysávos üzemnél tetszőleges hosszúságú illesztett tápvonalat alkalmazhatunk. A pontos illesztés érdekében zárt, negyedhullámú illesztőtag használata javasolható.

Emellett ismeretesek még további vízszintes körsugárzó dipólusok (kereszt-dipólus, lóhere-sugárzó), amelyek méreteik miatt a rövidhullámú tartományban nem tudtak elterjedni. Ezért ezeket majd az ultrarövid hullámú antennák fejezetében tárgyaljuk.

 

 

Körsugárzó V-dipólus

Tartalom

Huzalantennák