10.2.2.1. Többsávos Windom-antenna

 

VS1AA egy többsávos Windom-antennát ismertet, amely az amatőr irodalomban kompromisszumos Windom-antenna néven vált ismeretessé. Ennél a megoldásnál az energiaszállító huzal átmérője kisebb, mint a sugárzóé. Így pl. ha a sugárzó huzalátmérője 2mm, akkor a tápvonal 1mm átmérőjű huzalból készülhet (az átmérőviszonyok hozzávetőleg 2:1).

 

10.14. ábra. VS1AA szerinti többsávos Windom antenna

 

A 10.14. ábrán egy a VS1AA szerinti kompromisszumos Windom-antenna szükséges adataival ellátott vázlatát láthatjuk. Ez valamennyi amatőrsávon használható, azonban némi helytelen illesztéssel mindegyik sávon számolhatunk. A tápvonal alsó végén elhelyezett aszimmetrikus Collins szűrő segítségével minden esetben rezonanciába hozható. Ilyenformán az egyhuzalos tápvonal az illesztett és a hangolt tápvonal közötti átmenetet képezi.

A kompromisszumos Windom antenna a 80m es sávban, mint félhullámú antenna dolgozik, amelynek fő sugárzási iránya a sugárzó hossz tengelyére merőleges. A 40m-es sávban teljes hullámú huzalantennaként dolgozik, a 20m-es üzemben két teljes hullám, a 15 m-esnél három és a 10 m-esnél négy teljes hullám van a sugárzón. A 11.1. ábrán a különböző üzemmódokhoz tartozó irányjelleggörbéket tüntettük fel. Egy csökkentett méretű többsávos Windom-antenna adatai láthatók a 10.15. ábrán.

 

10.15. ábra. Kis méretű többsávos Windom-antenna

 

Ennél az antennánál a tápvonal minimális hossza 10...15 m. A csatoláshoz minden körülmények között Collins-szűrőt alkalmazzunk. Megjegyzendő, hogy a 80m-es sávban az antenna nem mint Windom-antenna működik; az egyhuzalos tápvonal ez esetben mint negyedhullámú függő leges sugárzó működik, amelynek túl rövid hosszát a csúcskapacitásként szolgáló vízszintes sugárzószakasz egyenlíti ki. A Collins-szűrő segítségével az üzemi hullámhosszon rezonanciakörülmények hozhatók létre. A 40m-es sávban az antenna az ismert nyolcas alakú sugárzási jelleg görbével rendelkező félhullámú Windom lesz, míg a 20, 15 és 10m-es sávban (1λ, 1,5λ és 2λ) a 11.1. szerinti vízszintes irányjelleggörbékkel számolhatunk. Megjegyzendő, hogy ha a fent ismertetett többsávos Windom-antennát a 15m-es sávban üzemeltetjük, a Windom csatlakozási pontjában az impedancia több ezer Ω lesz. Ebből jelentős illesztetlenség alakul ki, az összes negatív következményekkel. Külföldi kereskedelmi forgalomban levő többsávos Windom-antennáknál a sugárzót a csatlakozási pontnál meg szokták szakítani és baluntranszformátort iktatnak közbe. Ennek segítségével az impedanciát 6:1 arányban transzformálják, és biztosítják a koaxiális kábelhez szükséges szimmetrizálást.

 

 

A Windom-antenna                          Tartalom                           Szimmetrikus táplálású többsávos Windom-antennák