Menu

11.2. A Fuchs-antenna

Még az amatőr-rádiózás hőskorában ismertette első ízben az osztrák Fuchs amatőr a róla elnevezett Fuchs-anrennát. Ez az antenna sokáig a legkedveltebb rövidhullámú antenna volt, ma azonban alig van jelentősége. Tulajdonképpen egy közönséges L-antennáról van szó, amelynél csupán az adó-végfokozat rezgőköréhez történő csatlakoztatás módjában van különbség.

 

11.8. ábra. A Fuchs-antenna

Mint a 11.8. ábrából kitűnik, a Fuchs-antenna egy olyan közbenső csatolókörrel működik, amelyet az anódköri rezgőkör "hideg végéhez" induktíve csatolunk. A csatolókörnél kívánatos a nagy L/C viszony (nagy körjóság!); adatai a 10.2. táblázatban találhatók. A közbenső csatolókörben még viszonylag kis adóteljesítményeknél is nagy áramok folynak. Ezért a veszteségek csökkentése céljából a tekercset lehetőleg vastag huzalból vagy csőből célszerű elkészíteni. Az A ampermérő hő szálas árammérő műszer, vagy pedig valamilyen más nagyfrekvenciás áram indukálására alkalmas mérőeszköz. Szükség esetén egy megfelelően söntölt izzólámpácska is használható áramindukálás céljára.

Az L2C2, közbenső csatolókör rezonanciafrekvenciája megfelel az üzemi frekvenciának és az l sugárzó-hossz a (11.1) összefüggés alapján méretezhető. Ebből következik, hogy a Fuchs-antenna is használható felharmonikusokon, ezért, mint többsávos antenna is használható. Ilyenkor természetesen a Fuchs-kört (közbenső csatolókör) a mindenkori üzemi frekvenciára kell átkapcsolni.

A közvetlenül táplált antennák (L-antenna és Fuchs-antenna) - mint már említettük - teljes hosszukban sugároznak. Ezáltal tetemes abszorpciós veszteségek lépnek fel az antenna környezetében levő tárgyak (vezetékek; épületrészek és egyéb fémtárgyak) hatására. A sugárzási veszteségek mellett a  kóbor" nagyfrekvenciás áramok jelen tős rádió- és tv-vételizavarokat is okozhatnak. Ezért ezek az antennák-amelyeket régen szívesen használtak többsávos üzemben is - ma már elavultnak tekinthetők és használatuk nem ajánlható.

Az L-antenna, mint többsávos antenna

Tartalom

A DL7AB többsávos antenna