Menu

11.4.1. A V-csillagantenna

 

Ha sok hely áll rendelkezésünkre, V-antennák kombinációjával igen jó hatásfokú antenna állít ható össze, amely nemcsak az összes sávban használható, hanem amellett minden irányban nagy nyereséget biztosít (11.14. ábra).

Egy legalább 10 m magas központi tartóoszlop tetejéről 5 db, egyenként 42,25m hosszú sugárzót feszítünk ki; a sugárzók által bezárt α nyílásszög 72° [11.14.(a) ábra]. A sugárzók külső végeinek rövidítésére szolgáló tartóoszlopok kisebbek lehetnek, mint a központi tartóoszlop; a kisebb függőleges sugárzási szög érdekében ez kifejezetten kívánatos. Ez a hatás csak a V-nyílás oldalán jelentkezik, míg a másik oldalon a főnyaláb sugárzási szöge meredekebbé válik.

A központi tartóoszlop csúcsán összefutó sugárzószárakat egy-egy függőleges tápvonalként működő huzalhoz csatlakoztatjuk; a szabályos ötszög alakú szigetelő térköztartók segítségével a huzalokat egymástól mintegy 10...15cm távolságban kifeszítve, varsaszerű ötös tápvonalat kapunk, amelyben mindig két szomszédos huzal képezi a felső végükhöz csatlakozó V-antenna tulajdonképpeni tápvonalát (11.14.(b) ábra].

 

11.14. ábra. A V-csillagantenna, mint változtatható irányjelleggörbéjű többsávos antenna

 

A V-csillagantenna megfelelő szakaszának bekapcsolása egyszerűen és üzembiztosan oldható meg, ha a  varsa"-tápvonal öt huzaljának alsó végét egy-egy csatlakozóhüvelyhez forrasztjuk, majd az antenna illesztő tagot két banándugós mérőzsinór segítségével a megfelelő csatlakozóhüvellyel összekötjük.

Az ismertetett V-csillagantenna lényegében 5 V antennából áll, amelynek mindegyike kétoldalú sugárzó: vagyis összesen 10 fő sugárzási irányoldal áll rendelkezésre. Minthogy az adott méretezésnél az egyes V-antennák főnyalábjainak nyalábszélessége mintegy 36°, a V-csillagantenna egy 360°-os szögben, vagyis minden irányba fordítható iránysugárzónak tekinthető. Az egyes szárak összekapcsolásával különféle kombinációba a 40 és 80m-es sávban a sugárzási jelleggörbe módosítható és a körsugárzó-jelleg is megközelíthető. A várható sugárzási jelleggörbe alakja a 10.31. ábra alapján becsülhető meg.

A forgatható, alumínium csőből készült iránysugárzókkal szemben az ismertetett V-csillagantenna legfontosabb előnye, hogy a 40 és 80m-es sávban is teljesértékű, jó hatásfokú antenna. A drága alumínium cső megtakarítható, nincs szükség bonyolult forgató mechanizmusokra, és a hosszadalmas és kényes illesztési műveletek is elmarad hatnak.

Az alábbi V-csillagantenna-változatok még nagyobb nyereséget adnak:

-         7 db 4λ huzal, nyílásszög 51,5°;

-         8 db 5λ huzal, nyílásszög 45°;

-         9 db 6λ huzal, nyílásszög 40°.

A forgalmazás szempontjából kevésbé jelentős égtájak figyelembevételével egy-két szár elhagyható. A 11.15. ábrán egy, a 15m-es sávra méretezett 3λ-ás és 60°-os nyílásszögű V-csillagantenna lát ható, amelynek csak négy szára van.

 

11.15. ábra. Egyszerűsített V-csillagantenna

 

Többsávos V-csillagantennák szárhosszát és nyílásszögét célszerű a 15m-es sávra méretezni. Minthogy többsávos üzemben minden esetben hangolt tápvonalat kell használni, a szárhossz - a többi sávon jelentkező - kisebb-nagyobb eltérését az adó és a tápvonal közé iktatott antennacsatoló segítségével könnyedén kompenzálhatjuk. A szárhosszak méretezését a már ismertetett (11.1) összefüggés alapján végezhetjük el.

 

 

 

A V-antenna

Tartalom

Emeletes V-antenna