Menu

11.4.2. Emeletes V-antenna

 

A V-antennák nyeresége közel 3 dB-lel növelhető függőleges nyalábolással anélkül, hogy a vízszintes síkbeli nyaláb keskenyebbé válna, ha két azonos V-antennát egymás fölé helyezünk (11.16. ábra). Az emeletek közötti távolságnak legalább λ/2 kell lennie, de a nagyobb térköz, kedvezőbb.

 

11.16. ábra. Emeletes V-antenna

 

Ebből következik, hogy az ilyen antenna-elrendezések méretei a rövidhullámú tartományban igen nagyok lesznek és a gyakorlatban ritkán valósíthatók meg.

Az antennarendszer táplálása egyszerűen oldható meg akkor, ha az emeletköz pontosan λ/2. Mindkét V-sugárzót azonos fázisban kell gerjeszteni; a legegyszerűbb megoldásként kínálkozó félhullámú tápvonalszakasz az impedanciákat 1:1 arányban transzformálja, de a fázist 180°-kal meg fordítja. Ahhoz, hogy mindkét emelet azonos fázisban legyen táplálható, a félhullámú tápvonalszakasz huzaljait keresztbe kötve csatlakoztatjuk a V-sugárzók talppontjához (lásd a 11.16. ábrát).

Rövidhullámú műsorszóró adóállomásoknál sokszor alkalmazzák az alábbi, igen éles irányító hatású elrendezést: két V-antennát vízszintes síkban egymás mellé telepítenek, és az így kialakuló kettős V-alakzat mögé mintegy λ/4 távolságban egy további V-antennát helyeznek el. Ez utóbbi reflektorként hat; az egész antennarendszer egy irányú sugárzó lesz, ha a két antennát fázisban 90°-kal eltolva tápláljuk. Az ilyen nagy  antenna képződmények" az amatőr-gyakorlatban ritkán fordulnak elő, és csak a teljesség kedvéért említjük őket.

 

 

 

A V-csillagantenna

Tartalom

Tompaszögű V-antenna