Menu

11.4. A V-antenna

 

A V alakban vízszintesen kifeszített huzalantenna nyeresége és irányhatása fokozott. Ha a két szár által bezárt α szöget optimálisan méretezzük, a két oldalra működő iránysugárzó nyeresége 3 dB-lel nagyobb, mint az azonos hosszúságú egyszerű huzalantennáé (lásd a 11.12. ábrát).

Az L szárhossz növekedésével nő az antenna nyereség, és a főnyaláb keskenyebbé válik. Az α nyílásszög optimális értéke szintén az L szárhossz függvénye: L növekedésével α egyre kisebb lesz. A 11.13. ábrán különféle λ-ban kifejezett L szár hosszakhoz tartozó optimális α nyílásszög-értékek, továbbá az elérhető antennanyereségek dB-ben olvashatók le. Mivel a V-antennák H síkbeli függőleges sugárzási szöge kicsi, a rövidebb sávokban kiváló DX-tulajdonságai vannak.

A V-antennát feszültségmaximumban tápláljuk, ezért nagy a talpponti impedanciája. A táplálást többnyire hangolt tápvonal segítségével szokás megoldani, mivel ez esetben, többsávos üzemben is használható az antenna. Ha az antennát kizárólag egy sávra készítjük, célszerű egy rövidrezárt negyedhullámú illesztőtag közbeiktatásával illesz tett tápvonalat használni. Igen nagy L szárhosszaknál a talpponti impedancia megközelíti a 600Ω,-ot, és ilyenkor a V-antennát egy egyszerű 600Ω-os tápvonal segítségével közvetlenül táplálhatjuk.

Az L szárhossz pontos értéke nem kritikus. Méretezése a (11.1) összefüggés alapján végezhető. Az antenna széles sávú, azonban az optimális nyílásszög beállítása  különösen nagy szárhosszak esetében  fokozott gondosságot igényel: a két szár főnyalábjainak fázishelyes szuperpozíciója hozza ugyanis létre a megnövekedett nyereséget.

Egy helyesen méretezett V-antenna több sávon is használható. Így pl., ha L=63,05m és α=47°, az antenna a 15m-es sávon működik optimálisan (L=4,5λ, és a nyereség közel 6,5dB). Ugyanez a sugárzó azonban kitűnően használható kb. azonos nyereséggel a 10m-es sávban (L=6λ), és még a 20m-es sávban is mintegy 5dB-es nyereséggel számolhatunk (L=3λ). Minthogy a 20 és 10m-es üzemben a nyílásszög nem optimális, ezért nem érhető el a diagramból leolvasható, a szárhossznak megfelelő maximális nyereség.

 

11.12. ábra. A V-antenna vázlata

 

A 40 és 80m-es sávban már csak kis nyereséggel számolhatunk, azonban a túl hegyes nyílásszög következtében meredekebb sugárzási főnyaláb ebben a frekvenciatartományban már nem jelent hátrányt.

 

11.13. ábra. A V-antenna közelítő antennanyereségének és optimális nyílásszögének változása az üzemi hullámhosszban megadott szárhosszak függvényében

 

 

A DL7AB többsávos antenna

Tartalom

A V-csillagantenna