Menu

11.5. A nyitott rombusz-antenna

 

Két tompaszögű V-antenna kombinációjából kapjuk az amatőr-viszonyok között még viszonylag kis befektetéssel megvalósítható, legnagyobb teljesítményű és jó irányítású huzalantenna-rendszert. Emellett a rombusz-antenna sávszélessége is nagyobb, mint az azonos hosszúságú V-antennáé.

 

11.18. ábra. Két oldalra sugárzó rombusz-antenna

 

A 11.18. ábrán egy egyszerű nyitott (le nem zárt) rombusz-antenna vázlata látható. A következő fejezetben ismertetendő aperiodikus széles sávú antennarendszerrel, a jól ismert lezárt rombusszal ellentétben, a két szár vége itt nyitott.

Mint az ábrán levő jelleggörbe mutatja, a nyitott rombusz-antenna kétoldalú sugárzó. Az elérhető antennanyereség nagyobb, mint egy összemérhető hosszúságú V-antennáé; így pl. az L=3λ szár hosszúságú rombusz-antenna elméleti nyeresége  8,5dB (lásd a 11.1. táblázatot), míg egy L= 6λ hosszú V-antennáé a 11.13. ábra diagramja alapján csupán 7,8dB. A szükséges antennahuzal mindkét esetben azonos, ezen kívül a rombusz antenna irányjelleggörbéje kevésbé függ a frekvenciától, mint a V-sugárzó esetében.

 

11.1. táblázat Nyitott rombusz-antennák optimális nyílásszögének és elméleti antennanyereségének változása az L szárhossz függvényében

 

L szárhossz

α nyílásszög

Elmélet antennanyereség

λ

szög°

dB

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

105°

85°

73°

64°

58°

54°

50°

48°

45°

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

 

A 11.1. táblázatban a nyitott rombusz-antennával elérhető elméleti antennanyereséget tüntettük  fel, különböző L szárhosszúságok és α nyílásszögek esetében. Az antennanyereséget félhullámú dipólusra, mint vonatkozási alapra adtuk meg. Ha a táblázat adatait a 11.13. ábrabeli diagramból ki olvasható adatokkal vetjük egybe, kiderül, hogy az optimálisan méretezett nyitott rombusz-antenna adott L szárhossza és nyílásszöge megegyezik a V-antenna megfelelő adataival; ebből következik, hogy egy jól méretezett és jól működő V-sugárzó egyszerűen bővíthető ki nyitott rombusszá, ha két szárához a hiányzó huzaldarabot tükörképszerű elrendezésben hozzáillesztjük. Az így létrejövő rombusz-antenna szintén optimális méretű lesz, az antennanyereség legalább 3dB-lel nő, és a sáv szélesség is nagyobb lesz.

 

 

Tompaszögű V-antenna

Tartalom

Aperiodikus antennák