Menu

12.3. A lezárt V-antenna

 

A lezárt V-antennákat többnyire függőleges el rendezésű, tompaszögű V-sugárzóként szokták alkalmazni, amelynek nyitott rezonáns változatát a 11.4.3. pontban tárgyaltuk. Az Rt lezáróellenállás beiktatásával a 12.4. ábra szerinti elrendezéshez jutunk.

 

12.4. ábra. Lezárt tompaszögű V-antenna

 

A függőlegesen telepített antenna legfontosabb előnye, hogy csak egy tartóoszlopot tesz szükségessé, továbbá hogy a lezáróellenállás közvetlenül földelhető. Az antenna ebben a kivitelében függőlegesen polarizál, és a sugárzási jelleggörbe főnyalábja az Rt lezáróellenállás oldalára mutat. A nyitott kivitelhez hasonlóan az α nyílásszög az L szárhossz függvénye, és méretezése a már ismertetett elvek szerint lehetséges. A lezáróellenállás optimális értéke 600Ω körüli, ami megegyezik az antenna ellenállásával. Minthogy ez utóbbi a frekvenciával alig változik, a 600Ω-os talpponti ellenállás rendkívül széles frekvenciatartományában valós értéket képvisel.

A 11.4. alfejezetben ismertetett egyszerű V-antenna is elkészíthető aperiodikus kivitelben, amikor is az irányító hatás egyoldalúvá lesz, és a sávszélesség megnő. Használata az amatőr-gyakorlatban csak kivételes esetekben indokolt, mivel három tartóoszlopot és két lezáróellenállást tesz szükségessé.

 

12.5. ábra. Lezárt V-antenna

 

További nehézségeket okozhat a lezáróellenállások kifogástalan földelése, minthogy általában a tartóoszlop tetején foglalnak helyet.

Ilyenkor mesterséges föld alkalmazásával segíthetünk magunkon: a 12.1. ábrán látható módon a lezáróellenállások földelendő végeire λ/4 hosszúságú huzaldarabokat kötünk. Az antenna ebben a megoldásban valamivel frekvenciafüggőbbé válik, ezért többsávos üzemben minden sávnak külön λ/4-es huzaldarabot kell alkalmazni. Ehelyett azonban célszerűbb az antenna szárait lejtősen ki képezni, hogy a lezáróellenállások közvetlenül legyenek földelhetők. A lezáróellenállások értéke 500-500Ω, míg az illesztett szimmetrikus táp vonal hullámellenállása 600Ω.

 

 

 

A T2FD-antenna

Tartalom

Lezárt rombusz-antennák