Menu

12.4.2. A lezáróellenállás

 

Az R lezáróellenállásnak ez esetben is induktivitás- és kapacitásszegénynek kell lennie. Kisteljesítményű adóknál nagyobb terhelhetőségű réteg ellenállások alkalmazhatók; a szórt kapacitás csökkentésére célszerű a lezáróellenállást több, sorbakötött tagból készíteni. Lehetőleg köszörületmentes ellenállások alkalmazandók. Igaz, hogy a huzalellenállásoknak általában nagyobb terhelhetőségük van, azonban induktivitásuk miatt számításba sem jöhetnek.

Nagyobb adóteljesítményeknél a rétegellenállások mérete és ára nagy lesz. Ilyenkor célszerű különleges nagy terhelhetőségű ellenállásokat alkalmazni, amelyek különleges előállítási módszerek következtében induktivitás- és kapacitásszegények (műantennák terhelőellenállása).

A lezáróellenállás 800Ω körüli értékű. Az ellenállást célszerű műanyag tokban, vízmentesen leragasztva szerelni és közvetlenül a sugárzó két végéhez forrasztani.

Mivel a huzalantennákban zivatarok idején tetemes áramok indukálódnak, a lezáróellenállások védelmére az alábbi megoldás javasolható. A lezáró ellenállást a tartóoszlopon olyan magasságban helyezzük el, hogy könnyen hozzáférhető legyen és tetszőleges hosszúságú 7...800Ω hullám ellenállású kéthuzalos tápvonal segítségével csatlakoztatjuk a sugárzó végekhez (lásd a 12.7. ábrát).

 

12.7. ábra. Tetszőleges hosszúságú haladóhullámú tápvonalon át lezárt rombusz-antenna

 

A lezáróellenállást tartalmazó műanyag tok dugaszolható kivitelben készülhet és zivatar előtt egyszerűen eltávolítható.

Nagyobb terhelhetőségű lezáróellenállásokban az induktív áram csak a legritkább esetben tesz kárt, azonban zivatar idején célszerű az egész antennarendszert gondosan leföldelni.

Nagy terhelhetőségű lezáróellenállások helyett a kommerciális technikában sokszor alkalmaznak ún."elnyelő" tápvonalakat.

 

12.8. ábra. Csillapító tápvonallal lezárt rombusz-antenna

 

Ezek olyan nyitott kéthuzalos tápvonalak, amelyeknél a két vezető ellenálláshuzalból készült. Erre a célra rendszerint 0,4...0,5 mm átmérőjű krómnikkel ellenállás huzalt szokás használni; a huzaltérköz mintegy  15 cm, és a hossz legalább hatszorosa az üzemi frekvenciának megfelelő hullámhossznak. A lezáróellenállás ennek a csillapító tápvonalnak a végéhez csatlakozik; terhelhetősége azonban csupán mintegy 10%-a legyen a rendelkezésre álló adóteljesítménynek (12.8. ábra).

 

 

 

Rombusz-antennák táplálása

Tartalom

Rombusz-antennák méretezése és kivitelezése