Menu

12.4. Lezárt rombusz-antennák

 

A rombusz-antennákat többnyire egyoldalú sugárzók formájában készítik el; ilyenkor az antenna nyitott végét R terhelőellenállással zárják le (12.6. ábra). Az ellenállás értéke 750...880Ω körüli, míg terhelhetősége a rendelkezésre álló nagyfrekvenciás teljesítmény mintegy felét tegye ki.

 

12.6. ábra. Egyoldalra sugárzó rombusz-antenna

 

A lezárt rombusz-antenna sávszélessége rend kívül nagy. Ebből következik, hogy az L sugárzó hossz méretezése nem kritikus. A frekvenciaátfogás mintegy 1:2. Az üzemi frekvencia ilyen mérvű megváltozása azonban a sugárzási jelleggörbe bizonyos fokú deformációját idézi elő, minthogy a β nyílásszög csak egy bizonyos üzemi frekvenciára méretezhető optimálisan. Ezért széles sávú üzemben az elérhető nyereség némileg frekvenciafüggővé válik.

Az antennanyereség az L szárhosszal növekszik. A vízszintes és függőleges síkbeli irányjelleggörbe alakját elsősorban α és β nyílásszögek határozzák  meg. Az antennát legalább λ/2 magasságban kell telepíteni. Ha az antennát ennél alacsonyabban telepítik, a rövidhullámú gyakorlatban jól ismert jelenség érezteti kedvezőtlen hatását: a függőleges síkbeli jelleggörbe főnyalábja meredekebbé válik. Ha az L szárhossz meghaladja a 6λ-t, az irányító hatás túl élessé, az optimális nyílásszög beállítása túl kritikussá válik.

 

 

A lezárt V-antenna

Tartalom

Rombusz-antennák táplálása