Menu

12. Aperiodikus antennák

 

Terhelőellenállással lezárt sugárzókat aperiodikus vagy lezárt antennáknak nevezzük (lásd a 12.1. ábrát). A terhelőellenállás értékének azonosnak kell lennie az antenna ZA hullámellenállásával, és az üzemi frekvencián rezisztív ellenállást kell képviselnie.

 

12.1. ábra. Aperiodikus antenna; az Rt lezáróellenállás értéke megegyezik az antenna Zkim hullámellenállásával

 

A hullámellenállásával lezárt sugárzón - a le nem zárt rezonáns sugárzóval ellentétben - álló hullámok alakulnak ki. A sugárzó végéhez érkező energiát az ott elhelyezett terhelőellenállás veszi fel és alakítja át hővé. A terhelőellenállással lezárt antenna elvileg olyan tápvonalnak tekinthető, amelynek másik felét a föld képezi; a tápvonal a Zkim hullámellenállásának megfelelő Rt terhelő ellenállással van lezárva. A tápvonalon haladó hullámok alakulnak ki, melyekre az a jellemző, hogy a tápvonal bármely pontján mérhető antennaáram, végig azonos lesz.

Mint ismeretes, a hullámellenállásának megfelelő ellenállással lezárt tápvonal általában nem vagy csak alig sugároz. Az aperiodikus antennánál azonban más a helyzet: a két vezető, az antennát képező huzal és a föld közötti távolság akkora, hogy a két ellentétes irányú mágneses erőtér nem semlegesíti egymást. A rendszer így sugárzóképessé válik, ezért adó-, illetve vevőantennaként jól használható.

Az aperiodikus antenna bemeneti ellenállása széles tartományban frekvenciafüggetlen, és így valódi széles sávú antennának tekinthető. Ez az előnye többnyire kompenzálja azt a hátrányt, ami abból adódik, hogy a betáplált nagyfrekvenciás energia egy része a lezáróellenálláson nem hasznosítható hővé alakul, és így veszendőbe megy.

 

 

A nyitott rombusz-antenna

Tartalom

Lezárt huzalantennák