Menu

13.4.2. A Franklin-antenna

 

Ha kettőnél több, azonos fázisban gerjesztett dipólust kapcsolunk sorba, Franklin-antenna néven ismert elrendezéshez jutunk. A legkisebb méretű Franklin-antenna három darab kollineáris dipólusból áll [I3.10.(a) ábra]. Minthogy az antenna rendszert árammaximumban tápláljuk, talpponti impedanciája azonos lesz a sugárzási ellenállással ez hozzávetőleg valamivel 300Ω felett, van. Ezért az antenna egy 300Ω hullámellenállású, tetszőleges hosszúságú tápvonallal közvetlenül gerjeszthető.

 

13.10. ábra. A Franklin-antenna (méretadatok a 13.1. táblázatban)

(a) három kollineáris dipólus, nyereség 3,2dB; (b) öt kollineáris dipólus, nyereség 5,4dB

 

Az L2 középső dipólus mérete valamivel hosszabb, mint a külső dipólusoké, minthogy rajta végeffektus nem lép fel. Az L3 rövidrezárt negyedhullámú vonalszakaszok rezonanciaméretei légszigeteléses párhuzam-vezetékekre vonatkoznak, amelyeknél a vezeték közötti térköz mintegy 10cm (a méret nem kritikus). Ha szalagkábel-darabokat használunk, akkor a k rövidítési tényezőt figyelembe kell vennünk (k≈0,8).

Az elrendezés elméleti nyeresége 3,2dB, ami kizárólag az E síkbeli nyalábolásból származik. A 13.1. táblázatban L1, L2 és L3 méreteire találunk adatokat.

Ha az antennát a 13.10.(b) ábra szerint két darab további, félhullámú szakasszal egy ötös kollineáris dipólussá egészítjük ki, az elméletileg elérhető nyereség 5,4dB-re nő, és a betáplálási ellen állása kereken 500Ω lesz. Az antenna tetszőleges hosszúságú 500Ω-os kéthuzalos tápvonallal táplálható.

 

13.1. táblázat. A 13.10. ábra szerinti Franklin-antenna méretadatai

Amatőrsáv

L1

L2

L3

m

m

m

m

10

15

20

40

80

5,09

6,90

10,30

20,71

40,50

5,18

7,02

10,50

21,13

41,35

2,50

3,52

5,27

10,61

20,70

 

Az amatőr-gyakorlatban az ilyen antennák akkor lennének célszerűek, ha a dipólusokat függőleges sorba lehetne felépíteni. Akkor ennek a függőlegesen polarizált dipólus-sornak kiváló vízszintes síkbeli körsugárzó jelleggörbéje volna, rendkívül lapos lesugárzási szöggel és gyakorlatilag a szélrózsa minden irányában 5,4dB nyereséggel rendelkezne. Az ilyen magasantennák az amatőr-gyakorlatban sajnos csak kivételes esetekben valósíthatók meg.

Mindkét antennatípus méreteire a 13.1. táblázatban találunk adatokat. Mivel a kollineáris dipólusoknak relatíve nagy a sávszélességük, általában a sávközépre szokás méretezni azokat: ezzel használhatóságuk az egész sávon belül biztosítva van.

 

 

A kettős dipólus

Tartalom

Fekvő H-antenna (Lazy-H)