Menu

13.4.3.1. Emeletes egészhullámú V-dipólus

 

Ha a fekvő H-antenna két dipólusszárát a 13.15. ábra szerint 90°-os szögben megtörjük, emeletes egészhullámú V-dipólushoz jutunk, amelynek igen előnyös sugárzási irányjelleggörbéje van.

 

13.15. ábra. Emeletes egészhullámú V-dipólus mint függőleges nyalábolású vízszintes körsugárzó

 

Mint a 10.4.1. pontban láttuk, a 90°-ban megtört egészhullámú dipólus E síkbeli irányjelleg görbéje közel kör alakú [lásd a 10.31.(b3) ábrát]. Ha két vagy több ilyen V-dipólust egymás fölé helyezve dipólusoszlopot képezünk, a vízszintes E síkbeli irányjelleggörbe megőrzése mellett a H síkbeli nyalábolás következtében jelentős antennanyereség érhető el. Kétemeletes V-dipólusnál, vagyis V alakú fekvő H-antennánál – mintegy további 3 dB nyereség várható.

A fekvő H-antennára megadott méretezési adatok értelemszerűen alkalmazhatók a V-változatra is. Különböző szárszögekhez tartozó vízszintes síkbeli sugárzási irányjelleggörbék a 10.31. ábrán láthatók (az emeletes elrendezés következtében az E síkbeli irányjelleggörbe nem változik).

 

 

 

Fekvő H-antenna (Lazy-H)

Tartalom

Bisquare-sugárzó