Menu

13.4.3.3. A six-shooter

A fekvő H-antenna további változata egy olyan kétoldalas sugárzó, amelyben három kollineáris dipólus dipólusoszlopban kombinálva van elhelyezve, vagyis az antenna összesen hat gerjesztett félhullámú elemet tartalmaz. Az idegen nyelvű amatőr-irodalomban six-shooter (hatlövetű) antennaként ismertté vált elrendezés tulajdonképpen egy olyan fekvő H-antenna, amelyet vízszintes irányban további két elemmel bővítettek ki. A közel azonos H síkbeli függőleges nyalábolás mellett a vízszintes síkbeli irányjelleggörbe keskenyebbé válik, és az antennanyereség mintegy 7dB lesz.

A 13.19. ábrán bemutatott antennaelrendezésnél az alsó dipólus-emelet talajfelszín feletti magasságának legalább λ/2-nek kell lennie. A six-shooter méretei, továbbá a következő pontban tárgyalt Sterba-antenna méretezési adatai a 13.3. táblázatban találhatók. Az antenna talpponti ellenállása hozzávetőleg 240Ω, tehát tetszőleges hosszúságú tv-szalagkábel segítségével közvetlenül táplálható.

13.3. táblázat. Sterba- és six-shooter antenna méretadatai

Üzemi frekvencia

L1 hossz

L2 hossz

MHz

m

m

7,00

7,05

14,0

14,2

21,0

21,2

28,0

29,0

21,34

21,16

10,67

10,54

7,09

7,02

5,36

5,18

10,67

10,58

5,33

5,27

3,55

3,51

2,68

2,59

 

 

 

13.19. ábra. A six-shooter antenna

13.20. ábra. Sterba-antennák:

(a) egyszerű négyelemes kivitel;

(b) központi táplálású, bővített hatelemes kivitel;

(c) végtáplásású hatelemes kivitel

 

 

Bisquare-sugárzó

Tartalom

A Sterba-antenna